Konverzace v odborné angličtině

Tento kurz je určen studentům i absolventům VŠFS, jejichž angličtina je na úrovni „upper intermediate“ (B2 - podle Společného evropského referenčního rámce), tato úroveň je pouze orientační a není podmínkou účasti. Kurz je vhodný také pro studenty MBA a BSBA k procvičení jejich odborné angličtiny. Cílem tohoto kurzu je zdokonalit mluvenou angličtinu na odborné úrovni, a to nejen v oblasti Business English, ale také pro potřeby firemní komunikace. Výuka bude probíhat pouze v anglickém jazyce, studenti obdrží potřebné podkladové materiály. Tento kurz je jedním ze tří plánovaných bloků, v případě zájmu o prohloubení znalostí se bude možné přihlásit na druhý, popř. třetí blok ve stejném rozsahu.

Termín:

19.11.2013 – 4.2.2014 (každé úterý od 17:30 do 19:45)

Rozsah:

30 vyučovacích hodin (45 min.) – 10 tříhodinových bloků

Lektor:

Mgr. Dagmar Prosková

Místo konání:

Vysoká škola finanční a správní, a.s., Estonská 500, 101 00 Praha 10

Cena:

4200,- Kč (bez DPH)

Přihlášky a podrobné informace:

Ing. Jana Gabrielová
Institut celoživotního vzdělávání
+420 210 088 896
+420 724 859 169
jana.gabrielova@vsfs.cz