Přípravné kurzy pro zájemce o dvouleté navazující magisterské studium

Kurzy jsou především určeny všem zájemcům o studium navazujících magisterských oborů, kteří absolvovali bakalářský stupeň vysokoškolského studia na jinak oborově zaměřených fakultách, a to zejména neekonomicky.

Kurzy najedete zde.