Archiv Teoretického semináře EPS

19.10.2016VELKÝ SEMINÁŘ: Miroslav Jurásek: Aplikace Lakatosovy metodologie teoretických programů: analýza Huntingtonova metanarativu Střet civilizací
12.10.2016Čtvrtá průmyslová revoluce, nebo vzestup založený na odvětví produktivních služeb?

MS Word monografie_final.docx, 1.6 MB

05.10.2016Plně zásluhová postgraduální nadstavba penzijního systému

MS Word valencik_-_penze.docx, 36 kB

20.01.2016K monografii-ročence 2015: Deset příkladů toho, čím začít, tj. co kdo může udělat již dnes (diskuse na toto téma inspirovaná obsahem ročenky)

MS Word monografie_verze_16_1_-_na_www.docx, 2.7 MB

02.12.2015Pracovní schůzka k přípravě monografie "Perspektivy a financování odvětví produktivních služeb"

MS Word monografie_2015_-_pracovni_26_11_pro_lk.docx, 1.5 MB

25.11.2015Radim Valenčík: JAK TEORIE KOOPERATIVNÍCH HER ODHALILA JEDNO ÚSKALÍ FINANČNÍCH TRHŮ (MATEMATIKA A REALITA)
18.11.2015Tomáš Kosička: APLIKACE TEORIE HER V PSYCHOLOGII
11.11.2015Petr Wawrosz: CO ŘÍKAJÍ STUDIE O KORUPCI
04.11.2015Jan Mertl: PROBLÉMY ZDRAVOTNICTVÍ U NÁS I VE SVĚTĚ (VČETNĚ VÝSLEDKŮ OBAMOVY REFORMY V USA)

PDF problemy_zdravotnictvi_u_nas_i_ve_svete.pdf, 1.6 MB

21.10.2015Jiří Mihola - Speciální teorie relativity - mýty a realita relativity: Seminář bude o tom, jak se dají bořit některé mýty Einsteinem odvozené speciální teorie relativity. Bude se zabývat některými akt
14.10.2015Radim Valenčík - Možnosti zapojení studentů do výzkumu na VŠFS: Formy zapojení, finanční ocenění studentů, zkušenosti a dosažené výsledky
07.10.2015Tomáš kosička - Racionální diskriminace: Aplikace teorie her kněkterým aktuálním otázkám, mj. i k fenoménu xenofobie
30.09.2015Zahajovací seminář: Přehled nejnovějších výsledků, náměty na organizaci činnosti v akademickém roce 2015-2016, informace o 18. ročníku konference Lidský kapitál a investice do vzdělání (28. listopad
25.03.2015R. Valenčík: Modlování evoluční dynamiky finančního trhu prostřednictvím kooperativních her
04.02.2015T. Kosička: Islám a teorie her
17.12.2014R. Valenčík: Hledání absolutna (od Descarta ke Kantovi a Hegelovi)
03.12.2014J. Mihola: České školství
05.11.2014Jíří Mihola Multikollinerita,Obsahem semináře bude přístupné seznámení s originálním způsobem měřeníkvality vícerozměrných statistických souborů, který je obsahem článkupublikovaném v impaktovaném čas
29.10.2014Tomáš Kosička: Experimenty využívající schémata z teorie her
15.10.2014Jíří Mihola: Buddhizmus, Posluchači budou seznámeni s podstatou, historií a symboly buddhizmu i osobními zkušenostmi z Číny, Tibetu, Nepálu, Thajska a Vietnamu ve vztahu k tchaj-ťi -čchüan a typologii
08.10.2014Radim Valenčík: Modelování sociálních sítí prostřednictvím teorie kooperativních her

MS PowerPoint th_a_socialni_site.pptx, 552 kB

MS Word pozvanka_na_seminar.docx, 16 kB

01.10.2014O pracovní části konference Lidský kapitál a investice do vzdělání
07.05.2014Obrana racionality (Radim Valenčík)

MS Word obrana_racionality_-_podklad.docx, 14 kB

30.04.2014Informace účastníků připravované konference Lidský kapitál a investice do vzdělání
16.04.2014Radim Valenčík: Rozvoj kompetencí: spolupracovat, naslouchat a akceptovat názory druhých
09.04.2014Lubomír soukup: Entropie, pravděpodobnost a zlomyslnost přírody (o jedné ze zajímavých vlastností našeho světa očima statistického vyhodnocení dat)
26.03.2014P. Wawrozs a další: Vužití teorie her k analýze sociálních sítí
12.03.2014J. Mihola: Atraktivní výsledky analýz klasických společenských her rébusů.
05.03.2014R. Valenčík: K otázce financování vysokého školství (úvodní slovo diskuse)
26.02.2014J. Mihola: Modelování světového vývoje HDP od počátku letopočtu. (Jde skutečně o exponenciální vývoj? Jak se vyvíjí tempo růstu HDP? Co je to udržitelnost? Prognostické úvahy o faktorech možného urych

MS Word mihola_exp_rust.docx, 12.5 MB

31.12.2013Semináře se konají v rámci projektu socifického VŠ výzkumu nazvaného Využití teorie při analýze konfliktů zájmů při realizaci reforem
18.12.2013Projekt čtyř navazujících konferencí Lidský kapitál a investice do vzdělání - Radim Valenčík
11.12.2013PRAVDA A ILUZE - Jiří Mihola (Jaká definice pravdy je pravdivá?)
04.12.2013Černá labuť a Myšlení rychlé a pomalé - diskuse nad ekonomicko-psychologickými bestsellery - Petr Wawrosz
27.11.2013Zdravý životní styl jako faktor efektivnosti využití lidského kapitálu - A. Klesla
20.11.2013Přirozený koncept vyjednávání - Radim Valenčík
13.11.2013ANALÝZA BODU VELKÉ KOALICE (Některé výsledky dlouhodobého výzkumu v oblasti teorie her na VŠFS) - Jiří Mihola

MS PowerPoint body_velke_koalice.ppt, 20.2 MB

06.11.2013Problém jménem matematika (kam směřuje její výuka) - Tomáš Kosička

MS Word 031_d_kosicka.docx, 613 kB

30.10.2013Středa 30. 10. 2013 v 17:30 hod. Intenzita vývoje inovativních firem USA (Je USA znalostní společností?) - Jiří Mihola
23.10.2013Výjimečně místo semináře účast na besedě "Ceské zdravotnictví a jak dál" v 17.00 pořádá Fontes rerum na Novotného lávce, viz http://www.fontes-rerum.cz/pozvanka112.html
16.10.2013Beseda k aktuální knížce Rozkl(r)ádání státu V. Dvořákové - úvodní slovo - pravidelní účastníci semináře
09.10.2013Teorie her jako bojové umění - R. Valenčík
02.10.2013Poznatky a zážitky z Karagandy - R. Valenčík

MS Word zapisky_z_karagandy.docx, 60 kB

25.09.2013Pravda a iluze (Jaká definice pravdy je pravdivá?) - J. Mihola
24.04.2013Změna: Místo toho výlet do Kinských sadů za čenekem podivným,

MS Word zadost_o_podporu_projektu_rv.docx, 40 kB

10.04.2013O (matematických) půvabech Manželského sporu. Uvede R. Valenčík
03.04.2013Montpelerinská společnost - mýty a fakta: O jednom z nejvýznamnějších liberálních fór informuje přímý účastník výročního setkání - Ing. Mgr. Petr Wawrosz, Ph. D.
27.03.2013Teorie her jako bojové umění

MS Word thbu_24_3.docx, 2.7 MB

20.03.2013Vztah optimalizace a etiky Aristotela ze Stageiry. Referuje J. Mihola
13.03.2013Vyplatí se třetí pilíř penzijního pojištění? Úvodní slovo J. Kotěšovcová
06.03.2013Modelování obecné produkční funkce. Referuje J. Mihola.
27.02.2013Proč se necháme vtahovat do her, na které doplácíme a v nichž jsem jen figurkami? - O jedné z aktuálních aplikací teorie her v návaznosti na seminář 30.1.2013 referuje R. Valenčík

MS PowerPoint th_aplikace_prez_volby_27_2.pptx, 218 kB

20.02.2013Pracovní schůzka za účelem přípravy obsahu a průběhu semináře, který se bude konat 27.2.2013
13.02.2013Mikroekonomie - nové poznatky - názorné příklady. Referuje J. Mihola.
09.02.2013Teorie her jako bojové umění - R. Valenčík
06.02.2013Komplexní model poptávkové křivky po zdraví, A. Klesla, T. Kosička
30.01.2013KNÍŽKA "ROZKRÁDÁNÍ STÁTU" VLADIMÍRY DVOŘÁKOVÉ OČIMA TEORIE HER - beseda
23.01.2013Nejnovější výsledky našeho zkoumání v oblasti teorie her a jejich praktický význam, http://radimvalencik.pise.cz/190810-dobre-teorie-neni-nikdy-dost-vi
12.12.2012Co přinesl rok 2012. Vystoupí pravidelní účastníci semináře se svým pophledem na to, co nejvýznamnějšího se nám podařilo v rozpracování teorie her a jejích aplikací v tomto roce.
05.12.2012Místo našeho semináře doporučujeme: Agresivita centrálních bank - seminář Centra pro ekonomické studie a analýzy VŠFS, Přednáška: doc. Ing. Luboš Komárek, Ph.D., M.Sc., MBA a Ing. Zlatuše Komárková, P
28.11.2012Znalosti jako výrobní faktor - Ing. Ladislav Žák, CSc.

MS Word zak_28_11_.doc, 100 kB

21.11.2012Evoluční teorie her - Mgr. Tomáš Kosička
13.11.2012Může teorie her přispět k pochopení příčin a cest řešení současných problémů? (beseda, moderuje R. Valenčík)

MS PowerPoint hry_a_realita_13_11_2012.pptx, 289 kB

MS PowerPoint co_umi_teorie_her.pptx, 116 kB

07.11.2012Priority vědecké a výzkumné činnosti na VŠFS (o tom, co se na VŠFS řeší a jak se do toho mohou zapojit studenti) - R. Valenčík

MS Word veda_na_vsfs_souhrn_1_11_.docx, 242 kB

31.10.2012Využití analýzy kvality ekonomických trajektorií v podnikové praxi (J. Mihola)
24.10.2012Teorie institucí. Petr Wawrosz
17.10.2012Ohlédnutí za šesti léty bádání v oblasti teorie her na VŠFS (co se podařilo, kam jsme došli, jaký to má význam a co dál) - uvede R. Valenčík

MS Word trs_-_pribeh_29__1.docx, 103 kB

10.10.20124. mezinárodní kongres Teorie her - Olympiáda ducha (Poznatky přímého účastníka z významné vědecké konference v Istanbulu o konferenci, teorii her, podílu VŠFS na výzkumu) - R. Valenčík
03.10.2012JAK ODHALIT DEMAGOGA? Nechcete se při volbách splést? Zanalyzujte si sami politické strany. Přednáší: Ing. Milan Petrák databázový specialista a spisovatel
29.08.2012Ohlédnutí za šesti léty bádání v oblasti teorie redistribučních systémů R. Valenčík

MS Word trs_-_pribeh_23.docx, 91 kB

18.07.2012Neformální pracovní setkání - k tomu, co je nové (otevřeno každému, kdo má zájem)

MS Word priority_vedy_-_strucne.doc, 219 kB

MS Word priority_vedy_-_ohlas_na_ohlasy.doc, 151 kB

27.06.2012Setkání k ukončení a vyhodnocení 1. pol. 2012 a přípravě 2. (neformálně i k materiálům)

MS Word priciny_problemu_boje_s.doc, 206 kB

23.05.2012Pracovní setkání

MS Word korupce.doc, 198 kB

16.05.2012Příprava programum činnosti teoretického semináře na období prázdnin a zimní semestr 2012 (v přílohách jsou různé podklady zpracované v nedávné době)

MS PowerPoint th-bu_celek_a_komentar.pptx, 900 kB

02.05.2012Teorie her jako bojové umění III. část (pilotní minikurz aplikace nejnovějších poznatků teorie her v běžném životě) - přednáší R. ValenčíIk

MS Word program_th-bu_14.doc, 60 kB

MS PowerPoint th-bu_iii.pptx, 215 kB

18.04.2012Regresní modely okolo velkého třesku - Jiří Mihola
04.04.2012Náhradní program: Autogramiáda knihy L. Procházkové Beránek
28.03.2012Teorie her jako bojové umění II. část (pilotní minikurz aplikace nejnovějších poznatků teorie her v běžném životě) - přednáší R. ValenčíIk

MS PowerPoint th-bu_ii.pptx, 429 kB

14.03.2012Teorie her jako bojové umění I. část (pilotní minikurz aplikace nejnovějších poznatků teorie her v běžném životě) - přednáší R. Valenčík

MS PowerPoint th-bu_i.pptx, 194 kB

07.03.2012Kvantová ekonomie - o jednom z nejzajímavajších teoretických výbojů referuje J. Mihola
29.02.2012Statistika a fraktály - nové postupy a metody uvede M. Jiřina a J. Mihola
22.02.2012Statistika - oči moderní vědy. Lubomír Soukup, Marcel Jiřina, podklad http://flanker.utia.cas.cz/sem/podstata/presentPodst.html

MS Word soukup_-_prezentace.docx, 1 MB

15.02.2012Indikátory kvality ekonomických trajektorií - referuje J. Mihola (platí údaj - místnost 230)

PDF pozvanka.pdf, 326 kB

PDF indikatory_kvality_dynamiky_vyvoje_na_vs.pdf, 720 kB

08.02.2012Statistika jako oči moderní vědy: Pracovní schůzka k přípravě "velkého" semináře na dané téma, který bude 22.2. Zájemci jsou s nápady a podněty vítáni.
01.02.2012Konzultace k výběru závěrečné práce zaměřené na využití teorie her

PDF game_theory_budinsky_valencik_2011.pdf, 1.9 MB

25.01.2012Výsledky projektu GA ČR: Teorie redistribučních systémů (2009-2012), úvodní slovo R. Valenčík, podkladový materiál bude zveřejněn v nejbližší době, určitě ještě před seminářem

MS Word zc_a_dc_11-3.doc, 56 kB

18.01.2012Jak to bude dál? (Volná diskuse) Úvodní slovo: Radim Valenčík

MS Word predikce_vyvoje_-_clanek.doc, 124 kB

11.01.2012O původu moci z hlediska kontextuálních her (R. Valenčík)

MS PowerPoint moc_-_cela_prezentace_2012.pptx, 435 kB

04.01.2012Teorie omylu z hlediska kontextuálních her - R. Valenčík

MS Word omyl_a_kontext_hry.doc, 104 kB

14.12.2011Unemployment Dynamics in Central Europe: A Labour Flow Approach. - Doc. Vladislav Flek
07.12.2011Redistribuční úloha (Mihálčinová, Benesch) + Anatomie omylu z hlediska teorie kontextuálních her (R. Valenčík)

MS Word anatomie_omylu.doc, 121 kB

30.11.2011Marné snění o univerzální, fairové a nemanipulovatelné demokracii (Llull (1232-1316), Niklaus v. Kues (1401-1464), Condorcet (1743-1794), Arrow (1921-) Referuje: Prof. RNDr. Milan Vlach, DrSc.
23.11.2011Některé nové poznatky z experimentů na motivy her typu Vězňovo dilema - Mgr. Tomáš Kosička
16.11.2011Proč v Česku nejsou mafie? - Referuje R. Valenčík

MS Word mafie.doc, 78 kB

09.11.2011Zobecnění elementárního distribučního modelu - úvodní slovo J. Mihola
02.11.2011Fraktály kde bychom je nečekali (Elementární úvod do fraktálů, multifraktály, deterministický chaos, charakterizace fraktálu a multifraktálu, mnohorozměrná data a jejich fraktální povaha) M. Jiřina
26.10.2011Model elementárního distribučního systému - uvede J. Mihola
19.10.2011Teorie her jako bojové umění - uvede R. Valenčík
12.10.2011"Farmářská úloha" - jedna ze zajímavých aplikací teorie her - uvede J. Mihola
05.10.2011Pracovní setkání k programu na zimní semestr

MS Word 5.doc, 26 kB

15.06.2011Pracovní schůzka k přípravě monografie
18.05.2011Teorie her jako klíč k pochopení tajů lidského chování. Přednese R. Valenčík
04.05.2011Povinný soukromý penzijní pilíř v Maďarsku: NEKROLOG (tlumočená přednáška maďarského profesora)
27.04.2011Proč se zhoršují výsledky českého školství? (A co s tím?) ? Podrobněji: fontes.rerum@seznam.cz

MS PowerPoint fr_2.ppt, 118 kB

20.04.2011Strom vyjednávání (nové poznatky v teorii vyjednávání) - uvede T. Kosička a další
13.04.2011Využití teorie her k boji proti korupci. O připravovaném projektu - uvede R. Valenčík.
06.04.2011Principy kolektivního rozhodování - přednáška Prof. Milana Vlacha s diskusí
30.03.2011Ještě jednou k teorii vyjednávání - pracovní diskuse

MS Word vyjednavani_-_upresneny_koncept.doc, 43 kB

23.03.2011Nové poznatky v teorii vyjednávání - uvede R. Valenčík a další
16.03.2011Pravidelní účastníci semináře slaví narozeniny v soukromí od 18.00, takže seminář výjímečně není. Kdo ví kde, je zván.
09.03.2011Kam směřují arabské země? Přednáška prof. Eduarda Gombára od 18.00 hod. Od 17.30 budou prezentovány výsledky empirického testování počítačového modelu redstribučního systému (vůbec poprvé!)

MS Excel hra1-1.xls, 230 kB

02.03.2011T. Teplík provede prezentaci své nové knihy EVROPSKÁ DIPLOMACIE v historických souvislostech, MAPOVÁ ČÁST S KOMENTÁŘI
23.02.2011Beseda s významným filozofem a publicistou, autorem mnoha čtivých a zajímavých knih (např. Jak přežít padouchy) Benjaminem Kurasem. Některé knihy i s věnováním autora bude možné na besedě zakoupit.
16.02.2011Beseda k přípravě monografie s pracovním názvem Teorie her a lidské chování (bez předsudků a bez iluzí)

MS Word knovemonografii.doc, 30 kB

09.02.2011Nové poznatky při analýze redistribučních systému a jejich význam při objasnění skrytých motivů lidského chování (Ing. Bc. Jiří Mihola, CSc.)

MS PowerPoint novevtrsadmiholaunor.ppt, 236 kB

09.02.2011K semináři 9.2. - podklad J. Miholy

MS PowerPoint teoretickyseminar090.ppt, 3.2 MB

02.02.2011Teorie redistribučních systémů (Jak číst společenskou realitu a oč tu běží?) - Prezentace právě vycházející monografie autorů P. Budinského, R. Valenčíka a kol.

MS Word monografie-uvod.doc, 125 kB

26.01.2011Bayesovská pravděpodobnost a bayesovké hry

MS Word bayessovskehry-aplik.doc, 79 kB

19.01.2011?Černé díry reforem a bílá místa teorie? (O stejnojmenné konferenci, která se koná již třetí rok ve Šlapanicích u Brna, a s čím tam vystoupí J. Šnajdar, R. Valenčík)

MS PowerPoint slapanice.ppt, 356 kB

12.01.2011Výsledky projektu GA ČR Teorie redistribučních systémů v roce 2010 a o co půjde v dalším roce

MS Word dc10-2.doc, 99 kB