Aplikovaná informatika

 

Magisterské studium oboru Aplikovaná informatika navazuje na bakalářský studijní program tohoto oboru. Zatímco bakalářský studijní program je zaměřen zejména na vývoj softwaru (programování), vývoj internetových a databázových aplikací a kvalifikovanou obsluhu serverů a počítačových sítí, je hlavní ambicí magisterského studia připravit studenty na pozice manažerů v IT sektoru. Tomu odpovídá i skladba předmětů, která je na magisterském studiu více orientována na předměty ekonomické, manažerské a právní.

 

 

Uchazeči ze zahraničí

Informace o nostrifikaci a vízech naleznete zde.

 

Profilové předměty

  • Projektování a řízení informačních systémů
  • Občanské a obchodní právo
  • Databázové systémy
  • Softwarové inženýrství
  • Strategie a řízení IS
  • Manažerské informační systémy
  • Bezpečnost IS

Uplatnění

Absolvováním oboru Aplikovaná informatika student získá logické, algoritmické a analytické myšlení, zkušenosti pro práci v týmu a pro jeho řízení a praktické znalosti na pomezí informatiky, obchodu a managementu. Součástí výuky je i velmi žádaná problematika právních aspektů informačních technologií a bezpečnost IT/IS. Absolventi nacházejí uplatnění na různých manažerských pozicích v oblasti IT, a to jak ve firemním, tak ve veřejném sektoru.

Studijní plány

Forma studia

Kombinovaná forma studia – 4 semestry, probíhá v tzv. soustředěních:
cca 6 soustředění za semestr (pátek od 12:00 do 18:45 a sobota od 8:00 do 17:15 hod.) – otvírá se pouze pro středisko Praha.

Podmínky přijetí

  • Vyplněná přihláška ke studiu a uhrazený poplatek za přihlášku
  • Ukončené vysokoškolské vzdělání - dokládá se úředně ověřená kopie diplomu a dodatku k diplomu  - absolventi zahraničních vysokých škol dokládají úředně ověřenou kopii nostrifikace

Předpokládané znalosti

Kontakt

Více informací Vám poskytne Informační centrum VŠFS.

Přihláška

Vyplnit on-line přihlášku