Aplikovaná informatika

Hlavní cílem navazujícího magisterského studia je, aby absolventi získali v návaznosti na bakalářské studium daleko širší a odbornější kompetence v oblasti informatických a matematických předmětů. Současná informatika klade velký důraz na informační systémy a tato problematika zůstává klíčová i na našem oboru. Studenti se zdokonalí v analýze, návrhu a řízení informačních systémů, v softwarovém inženýrství i v práci s databázovými systémy. Studenti dále získají přehled o dalších souvisejících technikách a technologiích, mezi které patří například vyhledávání v multimediálních databázích, technologie XML či technologie kryptoměn.

 

 

Uchazeči ze zahraničí

Informace o nostrifikaci a vízech naleznete zde.

 

Profilové předměty

  • Databázové systémy
  • Návrh  informačních systémů
  • Bezpečnost informačních systémů
  • Manažerské informační systémy
  • Softwarové inženýrství
  • Statistické metody
  • Technologie kryptoměn

Uplatnění

Kombinace komunikativních dovedností a bohatých znalostí informatiky předurčuje absolventy oboru k úspěšné práci na počátečních fázích vývoje softwaru, zejména informačních systémů; obecně se naši absolventi velmi dobře uplatní na pozicích, kde je zapotřebí rozumět jak informatice, tak lidem (architekti informačních systémů, podpora, řízení bezpečnostních opatření, řízení IT projektů, ...), ale i na pozicích ryze informatických (databázové specialisté, vývojáři, při plánování a realizaci komplexnějších testů).

Studijní plány

Forma studia

Prezenční forma studia – 4 semestry, probíhá od pondělí do pátku – otvírá se pouze pro středisko Praha.

Kombinovaná forma studia – 4 semestry, probíhá v tzv. soustředěních:
cca 6 soustředění za semestr (pátek od 14:00 do 18:45 a sobota od 8:00 do 17:15 hod.) – otvírá se pouze pro středisko Praha.

Podmínky přijetí

  • Vyplněná přihláška ke studiu a uhrazený poplatek za přihlášku
  • Ukončené vysokoškolské vzdělání - dokládá se úředně ověřená kopie diplomu a dodatku k diplomu  - absolventi zahraničních vysokých škol dokládají úředně ověřenou kopii nostrifikace

Předpokládané znalosti

Kontakt

Více informací Vám poskytne Informační centrum VŠFS.

Přihláška

Vyplnit on-line přihlášku