Rady a tipy

Životopis

Při psaní životopisu a průvodního dopisu byste měli dbát na:

 • Přehlednost.
 • Stručnost (výjimkou je rozepsaná náplň práce u Vašich předchozích pracovních zkušeností).
 • Přesnost.
 • Strojopis (psáno na psacím stroji či počítači).
 • Bezchybnost (gramatickou i věcnou).


V životopise ani v průvodním dopisu by neměly být uvedeny Vaše finanční požadavky, tyto sdělujete až při osobním pohovoru.

Životopis (CV, Curriculum Vitae, Résumé)

Životopis by měl obsahovat následující sekce, jejichž pořadí je dané a nezaměnitelné:
 

Osobní údaje:
jméno, datum narození, adresa bydliště, telefonní číslo, e-mailová adresa, rodinný stav

Vzdělání:

 • Začněte s nejvyšším dosaženým vzděláním.
 • Zmiňte datum začátku a ukončení nebo předpokládaného ukončení.
 • Uvádějte oficiální názvy škol a oborů/kurzů, které jste absolvovali.
 • Uveďte rovněž speciální školení/vědecké práce/kurzy týkající se pozice, o kterou se ucházíte.

Dosavadní praxe:

 • Zkušenosti, místo práce, pracovní pozice.
 • Zaměstnání by měla být uvedena v pořadí začínajícím současnou pozicí.
 • Je důležité uvést správný název pracoviště a pracovní pozice.
 • Nezapomeňte na jasné časové údaje dne nástupu a ukončení zaměstnání.
 • Popište v bodech náplň práce (tituly pracovních pozic mohou skrývat v různých společnostech různou náplň práce).


V případě, že zkušenosti a zaměstnání jsou na danou pozici důležitější než vzdělání, můžete je uvést v pořadí - dosavadní praxe jako první, vzdělání jako druhé.

Jazykové znalosti:
stupeň pokročilosti v daném jazyce, certifikáty, státní zkouška, pobyty v zahraničí

Počítačové znalosti

Řidičský průkaz:
máte-li jej, s uvedením skupiny

Jakékoliv další dovednosti či znalosti mohou být uvedeny na konci:
např. psaní na stroji, jiné specifické dovednosti, popř. i hobby.

Průvodní dopis

Průvodní dopis by měl obsahovat následující:

 • Komu je životopis adresován.
 • O jakou pozici máte zájem a kde jste se o nabídce dozvěděli.
 • Proč se o danou pozici zajímáte.
 • Schopnosti, zkušenosti, vzdělání a proč by si Vás měl zaměstnavatel na tuto pozici vybrat.
 • Požadavek osobního setkání.

Ukázka průvodního dopisu:


Vysoká škola finanční a správní, a.s.
Estonská 500, Praha 10, 100 00

Vážená paní / Vážený pane,

obracím se na Vás se žádostí o volné pracovní místo, které jste inzerovali dne 30. března 2005 v Hospodářských novinách. V inzerátu uvádíte, že jeden z Vašich mezinárodních klientů hledá "účetní" s plynulou angličtinou a nejméně pětiletou praxí.

Jsem diplomovaný účetní s desetiletou praxí. Po dokončení studia jsem pracoval šest let v menší účetní firmě, kde jsem obstarával veškeré účetnictví pro středně velké společnosti. Poslední čtyři roky pracuji na finančním oddělení u firmy Nestlé jako účetní.

Domnívám se, že moje zkušenosti a znalosti vyhovují požadavkům uvedeným v inzerátu a velmi bych ocenil příležitost osobní schůzky s Vámi za účelem prodiskutování případných možností.

S pozdravem,

Pavel Medvěd
608 512 653

Příprava na pohovor

 • Snažte se dostavit na pohovor pozitivně naladěni, dobře odpočati a včas (nejlépe 10 minut předem), cestu si proto dobře naplánujte.
 • Oblečení volte čisté a upravené - raději oblek a kostým, rovněž tak účes a líčení.
 • Zjistěte si základní informace a aktuality o firmě. Nejlepším zdrojem jsou www stránky či brožura firmy.
 • Ujasněte si představu o své profesní kariéře, tj. co od firmy očekáváte a co můžete nabídnout.
 • Připravte si dotazy směřující ke společnosti a k dané pozici, projevíte tak zájem a získáte užitečné informace.
 • První dojem - Váš partner si jej vytvoří v úvodních okamžicích Vašeho setkání, myslete tedy na úsměv, držení těla, pevný stisk ruky, kontakt očí atd.
 • Při pohovoru se zmiňte o svých největších úspěších z předchozího zaměstnání (i krátkodobého či brigády) - může jít i o maličkost, za kterou jste byli oceněni od nadřízeného, popř. kolegů.
 • Reference - mějte připraveny písemné reference nebo kontakty na osoby z předchozích zaměstnání, které Vám mohou poskytnout doporučení.
 • Vyjádřete zájem o danou pozici a společnost a poděkujte za čas věnovaný Vašemu setkání.
 • Nejčastější otázky při pohovoru ve společnosti.

Pracovní zkušenosti

 • Popište svůj rozvrh běžného dne v posledním zaměstnání.
 • Kdo byl/je Vaším nadřízeným a kdo se naopak zodpovídal Vám?
 • Popište nejvýznamnější projekt, na kterém jste doposud pracoval(a).
 • Jaká byla/je Vaše zodpovědnost - nejdůležitější části Vaší práce?
 • Jaký druh práce Vás nejvíce zajímá?
 • Jak jste získal(a) svou poslední práci a proč odcházíte?
 • Která práce Vás doposud nejvíce bavila?
 • Podařilo se Vám v posledním zaměstnání dosáhnout nějakého kariérního postupu?
 • Myslíte si, že jste byl(a) dostatečně ohodnocen(a) za práci, kterou jste odváděl(a)? Proč ano nebo proč ne?
 • Jakou (geografickou) lokalitu preferujete?
 • Co výjimečného můžete nabídnout?
 • Kde, podle svých představ, budete za pět let? Jak těchto plánů chcete dosáhnout?
 • Otázky související s pozicí, o kterou se ucházíte.
 • Jaké máte platové představy?
 • Co víte o naší společnosti?
 • Které další společnosti Vám připadají zajímavé?
 • Jak dlouho hledáte práci?
 • Jak jste zjistil(a), že hledáme pracovníka na tuto pozici?

 

Iniciativa

 • Povězte mi o nějaké inovaci, kterou jste zavedl(a) na své současné (poslední) pozici. Jakým způsobem jste ji zavedl(a)?
 • Popište mi nějakou situaci, kdy jste se rozhodl(a) vážně riskovat. Jaké byly důsledky?
 • Ve kterých oblastech se chcete dále rozvíjet? Jak na tom chcete pracovat?
 • Čím si myslíte, že budete naší společnosti užitečný/á?
 • Pokud Vám (tuto) pozici nabídneme, jaké budou Vaše první kroky abyste docílil(a) skutečně dobrého začátku?


Zkušenosti s vedením

 • Popište svůj styl vedení lidí.
 • Jak by Vás popsali Vaši podřízení?
 • Proč jste schopným vedoucím?
 • Co Vás na vedení lidí baví nejvíce? Co nejméně?
 • Co Vám na vedení lidí připadá nejtěžší?
 • Které faktory podle Vás nejvíce ohrožují úspěch týmu?
 • Jak zvládáte zodpovědnost?
 • Jaká je Vaše nejdůležitější funkce jako vedoucího?
 • Jaký typ lidí je pro Vás nejtěžší vést?
 • Popište mi situaci, která pro Vás, jako pro vedoucího, byla nejobtížněji zvladatelná.
 • Co děláte, abyste ostatní co nejlépe motivoval(a)?


Komunikační dovednosti

 • Popište zkušenost, kdy jste musel(a) pracovat s někým, koho jste neměl(a) rád(a).
 • Jak trávíte volný čas?
 • Jaké jsou Vaše pracovní cíle? Co Vás k těmto cílům motivovalo?
 • Popište situaci, kdy Vaše názory byly v rozporu s názory některého člena týmu. Jak jste situaci vyřešili? Ovlivnil se tím nějak Váš pracovní vztah?
 • Co rozumíte pod pojmem "Open Door Policy"?
 • Jaké jsou Vaše nejlepší schopnosti?
 • Jak důležitá je na Vaší současné pozici komunikace?


Řešení konfliktů

 • Popište mi situaci, ve které jste nebyl(a) se svým výkonem spokojen(a). Co jste se z této chyby naučil(a)?
 • Popište mi situaci, která se v danou chvíli zdála neřešitelná. Jak jste se s ní vypořádal(a)?
 • Popište mi poslední situaci, kdy jste se v práci neovládl(a)
 • Popište mi nějaký konflikt s kolegou a jak jste ho vyřešil(a)?
 • Popište mi moment, kdy Váš nadřízený kritizoval Vaši práci.