section

Výzkumné centrum pro ekonomické studie a analýzy

Činnost CESTA je zaměřena na zpracování výzkumných projektů, přípravu konferencí a seminářů a publikační činnost. Podílí se též na realizaci doktorského studia.

 

Internetové stránky centra naleznete zde: www.vsfs.cz/cesta .