Praha Vltavská

Adresa:

Vysoká škola finanční a správní, a.s.

Vltavská 12

150 00  Praha 5

IČ:

04274644

ID datové schránky:

9evpevb

Telefon: 

(+420) 210 088 860

E-mail:

praha@vsfs.cz

 

 

 

 

STUDIJNÍ ODDĚLENÍ PRO MAGISTERSKÉ STUDIUM

vedoucí týmu

Mgr. Hana Šenkýřová
210 088 871
hana.senkyrova@mail.vsfs.cz

 

Ing. Monika Kofroňová
210 088 869
monika.kofronova@vsfs.cz

 

Ing. Kateřina Vaňkátová
210 088 872
katerina.vankatova@vsfs.cz

 

Jana Báčová

210 088 872

jana.bacova@vsfs.cz

 

Ing. Jana Zimrmanová

210 088 869

jana.zimrmanova@vsfs.cz

ODBOR VÝZKUMU A VÝVOJE

ředitel odboru

RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.
210 088 888
724 773 573
patrik.mottl@vsfs.cz

CENTRUM KNIHOVNICKÝCH SLUŽEB

 vedoucí centra

PhDr. Jan Emmer
210 088 864
724 716 489
jan.emmer@vsfs.cz

Centrum knihovnických služeb