Praha Estonská - sídlo univerzity

Adresa:

Vysoká škola finanční a správní, z.ú.
Estonská 500
101 00 Praha 10

IČ:

26138077

DIČ:

CZ699002927

ID datové schránky:

9evpevb

Telefon: 

(+420) 210 088 800
(+420) 271 741 597

Fax:

(+420) 271 740 871
(+420) 210 088 851

E-mail:

info@vsfs.cz


 

Vedení školy

rektorka

Dr. Bohuslava Šenkýřová
210 088 849
sekretariat@vsfs.cz

předseda správní rady

Mgr. Emil Šenkýř, DiS.
210 088 837
emil.senkyr@vsfs.cz

prorektor pro vzdělávací činnost
a vnější vztahy

doc. RNDr. Petr Budinský, CSc.
210 088 818
petr.budinsky@vsfs.cz

prorektor pro nakladatelskou činnost

doc. Ing. Milan Kašík, CSc.
210 088 833
milan.kasik@vsfs.cz

prorektor pro výzkum a vývoj

prof. Ing. Mojmír Helísek, CSc.
210 088 859
mojmir.helisek@vsfs.cz

prorektor pro koncepci a rozvoj

prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.
210 088 810
vladimir.cechak@vsfs.cz

kvestorka

Mgr. Věra Sochorová
210 088 808
vera.sochorova@vsfs.cz

kancléřka

Ing. Zuzana Balžanková
210 088 837
zuzana.balzankova@vsfs.cz

tisková mluvčí

Bc. Magdalena Straková
210 088 845 
magdalena.strakova@vsfs.cz

Odbor studijních záležitostí

ředitelka odboru

Mgr. Eva Čermáková
210 088 858
eva.cermakova@vsfs.cz

INFORMAČNÍ CENTRUM

vedoucí týmu

Mgr. Vlasta Ditrichová
210 088 844
vlasta.ditrichova@vsfs.cz

 

Ing. Jan Hlúbik
210 088 827
jan.hlubik@vsfs.cz

STUDIJNÍ ODDĚLENÍ PRO BAKALÁŘSKÉ STUDIUM

vedoucí týmu

Zuzana Kloboučníková
210 088 829
zuzana.kloboucnikova@vsfs.cz

 

Eva Jandová
210 088 838
eva.jandova@vsfs.cz

 

Jana Novotná
210 088 853
jana.novotna@vsfs.cz

 

Alexandra Piskáčková
210 088 839
alexandra.piskackova@vsfs.cz

Ekonomický odbor, tým školného a poplatků

 

Michaela Salabová
210 088 815
michaela.salabova@vsfs.cz

 

Tereza Langová
210 088 815
tereza.langova@vsfs.cz

INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

ředitelka institutu

Mgr. Martina Linhartová
210 088 727
martina.linhartova@bankovniakademie.cz