Právo ve veřejné správě

Bc.Mgr.
Bakalářské studium
název oboru:  Právo ve veřejné správě
titul:Bc.
jazyk:česky
program:Právní specializace (B6804)
fakulta:Fakulta právních a správních studií
Praha: prezenční studium, kombinované studium

Cílem oboru je poskytnout posluchačům znalosti veřejného a v určité míře i soukromého práva. Kromě stěžejních veřejnoprávních disciplín (ústavní právo, správní právo, finanční a rozpočtové právo) se budou vzdělávat též v teoretických předmětech a příbuzných vědních oborech (politologie, regionalistika, ekonomie, kriminologie). Studium je doplněno o možnost získání praktických dovedností (management). Absolventi si osvojí především základní právně-technické dovednosti, zejména výklad právních norem, jejich praktickou aplikaci, orientaci v literatuře a judikatuře a navíc se naučí práci s právně informačními systémy. Po absolvování tříletého bakalářského studia mohou absolventi pokračovat v některém navazujícím magisterském studijním programu aplikovaného práva.

Profilové předměty

  • Správní právo
  • Finanční a rozpočtové právo
  • Ústavní právo
  • Evropské právo
  • Trestní právo
  • Organizace a struktura veřejné správy v ČR
  • Politologie
  • Evropské politické systémy
  • Základy regionalistiky

Uplatnění

Absolventi se uplatní jako specialisté zejména ve veřejném sektoru, díky široké znalosti z oblasti práva správního a ústavního. Představují vysoce kvalifikovanou sílu, upotřebitelnou jak na všech úrovních státní správy, tak i v rámci správy a řízení územních samosprávných celků. Všeobecná využitelnost práva v praktickém životě před nimi otevírá nejširší možnosti uplatnění, které nemusí být nevyhnutelně spojeny jen s veřejnou správou. Možnosti se naskýtají například ve společnostech spravujících veřejný majetek, v poradenství, institucích EU, či neziskových organizacích.

Studijní plány

Další informace

Bakalářské studium
Bc.Mgr.
bakalářské studium