Pojišťovnictví

Bc.Ing.
Navazující magisterské studium
název oboru:  Pojišťovnictví
titul:Ing.
jazyk:česky
program:Hospodářská politika a správa (N6202)
fakulta:Fakulta ekonomických studií

Obor odráží vývojové trendy jak pojišťovnictví, tak s ním přímo souvisejících vědních oborů financí a finančních služeb. Respektuje aktuální posuny soudobého českého soukromého pojišťovnictví, a to v kontextu se směrnicemi Evropských společenství a vývojem ve světě. Obsahové zaměření oboru vychází ze studia pojištění a pojišťovnictví, konkrétně aktivit vyvíjených sektorem soukromých pojišťoven, zajišťoven, penzijních společností, zprostředkovatelů v pojišťovnictví. Důraz je kladen i na znalosti fungování soudobých finančních trhů a institucí na nich působících ve vzájemné koordinaci v rámci tuzemských i mezinárodních finančních skupin.

Profilové předměty

  • Pojištění podnikatelských rizik
  • Aktuárské minimum
  • Likvidace pojistných událostí
  • Pojistné podvody a jejich prevence
  • Pojistná teorie a politika
  • Regulace a dohled v pojišťovnictví
  • Zajištění a soupojištění
  • Sociální a soukromé pojištění
  • Ekonomika a řízení pojišťoven a penzijních společností

Uplatnění

Absolventi disponují teoretickými i praktickými poznatky a znalostmi základních činností užívaných v pojistné praxi a při operacích na finančních trzích, a to jak v národním, tak v mezinárodním měřítku, a to v neposlední řadě s ohledem na existující vlastnickou strukturu většiny subjektů českého finančního trhu. Disponují znalostmi problematiky ekonomiky a řízení pojišťoven a penzijních fondů, ovládají aktuárské praktiky, či vysoce kvalifikované postupy při likvidaci škod, a jsou proto připraveni pro výkon specializovaných profesí a manažerských pozic.

Studijní plány

Předpokládané znalosti

Další

Forma studia

Podmínky přijetí

Školné

Zahraniční uchazeči / Nostrifikace

Navazující magisterské studium
Bc.Ing.
magisterské studium