Pojišťovnictví

Bc.Ing.
Bakalářské studium
název oboru:  Pojišťovnictví
titul:Bc.
jazyk:česky
program:Hospodářská politika a správa (B6202)
fakulta:Fakulta ekonomických studií
Praha: prezenční studium, kombinované studium

Obor je zaměřen na všestrannou přípravu odborníků v pojišťovnictví, zejména v pojištění soukromém. Vedle znalostí pojistné teorie a pojistného práva získají absolventi informace o pojistných produktech a budou ovládat postupy potřebné při poskytování spektra pojišťovacích služeb včetně aktivit zprostředkovatelů. Získají též znalosti obecné peněžní ekonomie či teorie financí a finančních služeb.

Profilové předměty

  • Pojistné právo
  • Pojištění odpovědnosti
  • Zprostředkovatelé v pojišťovnictví
  • Základy ekonomiky a řízení pojišťoven
  • Pojištění osob
  • Pojištění majetku
  • Účetnictví pojišťoven
  • Zdravotní pojištění a penzijní spoření

Uplatnění

Absolventi budou mít potřebný národohospodářský rozhled a současně schopnost posuzovat problematiku v konkrétních podmínkách českého a světového pojistného trhu. Budou schopni získané znalosti uplatnit v konkrétních podmínkách pojišťovny či penzijní společnosti, případně u subjektů poskytující zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví. Absolvováním získají zákonem požadované vzdělání pro zprostředkovatelskou činnost. Budou znát právní podobu, organizaci, regulační nástroje pojišťoven a penzijních společností a získají základní znalosti pro manažerské i odborné činnosti na všech úrovních řízení.

Studijní plány

Další

Forma studia

Podmínky přijetí

Školné

Zahraniční uchazeči / Nostrifikace

Bakalářské studium
Bc.Ing.
bakalářské studium