Marketingová komunikace - Global Program

Bc. + BSBAIng. + MBA
Navazující magisterské studium
název oboru:  Marketingová komunikace & MBA
titul:Ing. + MBA
jazyk:česky + anglicky
program:Ekonomika a management (N6208)
fakulta:Fakulta ekonomických studií
Praha: prezenční studium, kombinované studium

Obor Marketingová komunikace v kombinaci se studiem Master of Business Administration (MBA) nabízí jedinečnou kombinaci získání dvou titulů v rámci jednoho studijního programu. Absolvent získá jak diplom v akreditovaném navazujícím magisterském studiu VŠFS (Ing.), tak diplom z partnerské instituce City University of Seattle (MBA).

Akreditace:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Northwest Commission on Colleges and Universities,
Czech Association of MBA Schools (CAMBAS)

Délka studia:
2 roky

Zahájení výuky:
říjen

Kontakt

Pro obecné informace kontaktujte:
Mgr. Vlasta Ditrichovávlasta.ditrichova@vsfs.cz

Pro informace týkající se kurzů BSBA a MBA kontaktujte:
Bc. Petr Částkapetr.castka@vsfs.cz, 210 088 816

Studijní plány

Předpokládané znalosti

Další

Forma studia

Podmínky přijetí

Školné

Zahraniční uchazeči / Nostrifikace

Navazující magisterské studium
Bc. + BSBAIng. + MBA
magisterské studium