Marketingová komunikace - Global Program

Bc. + BSBAIng. + MBA
Bakalářské studium
název oboru:  Marketingová komunikace & BSBA
titul:Bc. + BSBA
jazyk:česky + anglicky
program:Ekonomika a management (B6208)
fakulta:Fakulta ekonomických studií
Praha: prezenční studium, kombinované studium

Obor Marketingová komunikace v kombinaci se studiem Bachelor of Science Business Administration (BSBA) nabízí jedinečnou kombinaci získání dvou titulů v rámci jednoho studijního programu. Absolvent získá jak diplom v akreditovaném bakalářském studiu VŠFS (Bc.), tak diplom z partnerské instituce City University of Seattle (BSBA).

Akreditace:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Northwest Commission on Colleges and Universities

Délka studia:
3 roky

Zahájení výuky:
říjen

Kontakt

Pro obecné informace kontaktujte:
Mgr. Vlasta Ditrichovávlasta.ditrichova@vsfs.cz

Pro informace týkající se programů BSBA a MBA kontaktujte:
Bc. Petr Částkapetr.castka@vsfs.cz, 210 088 816

Studijní plány

Další

Forma studia

Podmínky přijetí

Školné

Zahraniční uchazeči / Nostrifikace

Bakalářské studium
Bc. + BSBAIng. + MBA
bakalářské studium