section

Univerzita 3. věku Karlovy Vary

je vzdělávací program v rámci celoživotního vzdělávání zaměřený na další studium seniorů. Nabízí tematické přednášky, ze kterých si účastníci volí dle vlastního zájmu.

Ukončení

Účastník získá osvědčení po absolvování jednotlivých přednášek, u kterých má více než 50% účast. Osvědčení je slavnostně předáváno za účasti zástupců VŠFS a dalších pozvaných hostů.

Nabízené přednášky

V zimním semestru 2017/2018 budou otevřeny tyto tematické přednášky:

PRÁVO (8 vyučovacích hodin)

Trestní odpovědnost pod vedením význačného českého advokáta a děkana Fakulty právních a správních studií VŠFS doc. JUDr. Eduarda Bruny, Ph.D.

Nové metody kriminalistiky pod vedením JUDr. Zdeňka Sadílka, Ph.D., zkušeného lektora metodiky vyšetřování trestných činů, který v současné době působí na Ministerstvu vnitra/ Generálním ředitelství HZS ČR.

HISTORIE (8 vyučovacích hodin)

Historie Karlovarska s historikem a archeologem, náměstkem primátora města Karlovy Vary, Mgr. Jiřím Klsákem.

PSYCHOLOGIE (8 vyučovacích hodin)

Výběrové přednášky z psychologie s PhDr. Markem Matějkou, věnujícímu se popularizační činnosti v oboru filosofie a historie a dlouhodobým pedagogem VŠFS.

Přihláška

PDF Přihláška, 694 kB

Harmonogram přednášek

Podmínky přijetí

Podmínkou přijetí je řádně vyplněná a včas podaná přihláška ke studiu pro daný semestr a zaplacené kurzovné. Vyplněnou přihlášku odevzdejte spolu s platbou do 11. 10. 2017 na pokladně studijního střediska Vysoké školy finanční a správní Karlovy Vary. Při úhradě kurzovného bankovním převodem zašlete přihlášku elektronicky na e-mail: iveta.lejcarova@vsfs.cz.

Úhrada kurzovného pro akademický rok 2017/2018

Cena 3 tematických přednášek, v celkové délce 24 vyučovacích hodin, činí 600 Kč. Při volbě  pouhých dvou tematických přednášek (právo a historie nebo právo a psychologie), v celkové délce 16 vyučovacích hodin, cena činí 450 Kč.

Místo konání

Vysoká škola finanční a správní, a. s. – studijní středisko Karlovy Vary
T. G. Masaryka 541/3, Karlovy Vary 360 01
Učebna č. KV 310

on-line mapa

Úhrada kurzovného

Každý účastník je povinen před zahájením provést řádnou úhradu. Bez předchozí úhrady nebude účastníkovi umožněna účast na kurzu.

Způsoby úhrady jsou:

  1. Hotově - na pokladně Vysoké školy finanční a správní, a. s., studijní středisko Karlovy Vary, T. G. Masaryka 541/3, 360 01, panu Bc. Radkovi Trousilovi
    Otevírací hodiny pokladny:
    PO-PÁ 9:00 – 11:00 hodin, 13:00 – 15:00hodin.
    V případě hotovostní platby účastník obdrží na požádání zjednodušený daňový doklad.
  2. Bankovním převodem – na účet č. 500233003/0300, variabilní symbol je 5366. Ve zprávě pro příjemce prosím uveďte celé jméno účastníka kurzu.  Daňový doklad – faktura bude vystavena klientům po úhradě kurzu a zaslána e-mailem, popř. osobně předána na kurzu.

Kontaktní osoba

Bc. Iveta Lejčarová

e-mail: iveta.lejcarova@vsfs.cz
tel: +420 724 125 845; +420 255 785 728