ECTS Label

Jako jediná soukromá vysoká škola získala Vysoká škola finanční a správní prestižní certifikát ECTS Label.

Tento certifikát je oceněním kvality univerzity za správnou implementaci a užití kreditového systému ve všech bakalářských i navazujících magisterských studijních programech a za správné poskytování informací o studijních programech, oborech a předmětech. Certifikát ECTS Label je nejprestižnějším evropským oceněním v oblasti kvality terciárního vzdělávání, jeho získáním se VŠFS (jako jediná soukromá vysoká škola) řadí k 11 renomovaným veřejným vysokým školám v České republice. Osvědčuje, že VŠFS splňuje náročná kritéria Evropské unie a dokládá připravenost VŠFS plnit všechny mezinárodní závazky vyplývající z Boloňské deklarace.

VŠFS je od roku 2011 rovněž držitelem certifikátu DS Label oceňující správné vydávání dodatku k diplomu všem absolventům zdarma v anglickém a českém jazyce, který odpovídá standardnímu modelu vytvořenému Evropskou komisí, Radou Evropy a organizací UNESCO / CEEPES.

Certifikáty ECTS Label a DS Label výraznou mírou podporují internacionalizaci univerzity a mobilitu studentů a jsou dokladem naplnění strategických cílů univerzity.

 

Certifikát 'ECTS Label'

 

ECTS Study Guide