Vedení univerzity

 

předsedkyně představenstva a rektorka

Dr. Bohuslava Šenkýřová
210 088 849
sekretariat@vsfs.cz

místopředseda představenstva

JUDr. Emil Šenkýř, DiS.
210 088 837
emil.senkyr@vsfs.cz

kancléř

JUDr. Miroslav Šimůnek

miroslav.simunek@vsfs.cz

tisková mluvčí

Bc. Magdalena Straková
210 088 845
magdalena.strakova@vsfs.cz

prorektor pro vzdělávací činnost
 

doc. RNDr. Petr Budinský, CSc.
210 088 818
petr.budinsky@vsfs.cz

prorektor pro nakladatelskou činnost

doc. Ing. Milan Kašík, CSc.
210 088 833
milan.kasik@vsfs.cz

prorektor pro výzkum a vývoj

prof. Ing. Mojmír Helísek, CSc.
210 088 859
mojmir.helisek@vsfs.cz

prorektor pro koncepci a rozvoj   

prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.
210 088 810
vladimir.cechak@vsfs.cz

kvestorka

Ing. Zuzana Balžanková
210 088 849
zuzana.balzankova@vsfs.cz

ředitelka Odboru studijních záležitostí Mgr.  Eva Čermáková
210 088 858
eva.cermakova@vsfs.cz

Fakulta ekonomických studií

děkan

doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA
210 088 824
karel.havlicek@vsfs.cz

proděkan pro výzkum a publikační činnost

doc. Radim Valenčík, CSc.
210 088 824
radim.valencik@vsfs.cz

proděkan pro pedagogickou práci 

doc. Mgr. Ondřej Roubal, Ph.D.
210 088 823
ondrej.roubal@vsfs.cz

Fakulta právních a správních studií

děkan

doc. JUDr. Eduard Bruna, Ph.D.
210 088 813
eduard.bruna@vsfs.cz

proděkan pro výzkum a publikační činnost

prof. PhDr. Jiří Straus, DrSc.
210 088 813
jiri.straus@vsfs.cz