Charakteristika programu MPA

Program MPA (Master of Public Administration) ve spolupráci s The London South Bank University (LSBU) nabízí magisterské studium sestávající z pěti základních kurzů a ze dvou volitelných specializačních kurzů.

MPA na VŠFS se zaměřuje především na vysoké a střední manažery ve státním sektoru a veřejné správě, vedoucí pracovníky ve veřejné správě a ty, kteří na vedoucí pozice aspirují;
- dále na členy zastupitelstev obcí a územních samosprávných celků
- vedoucí pracovníky v dalších organizacích veřejného sektoru (neziskové organizace
- univerzity, nemocnice, kulturní instituce
- policie, armáda apod.) a také právníky působící ve veřejné správě.

Dává jim další potřebné dovednosti, znalosti a kritické rozhodování k diskuzi a radám v rozsahu aktuálních témat z oblasti pracovního práva, procedur, situací a k zacházení s nimi efektně v rámci svých zákonných povinností.
 

The London South Bank University The London South Bank University

The London South Bank University

Každý kurz je prezenčně vyučován v anglickém jazyce ve dvou blocích během tří dnů ve třídě a dále online samostudiem a formou diskuze.

Samostatný program trvá po dobu 20ti měsíců.

Hlavní důraz je kladen na praktické projekty a výstupy v souladu s britským stylem zapojeným v metodice.

VŠFS byla přímo zodpovědná za přípravu MPA pilotu pro české zaměstnance ve veřejném sektoru. Tento projekt byl velmi pozitivně ohodnocen zadavatelem.
Nezávislá organizace Quality Assurance Agnecy ohodnotila LSBU nejvyšším možným ohodnocením co se týče kvality vzdělání.

Podle Guardian University League Tables 2011 byla LSBU v prvních 25 % všech universit, poskytujících vysoce kvalitní vzdělání, které zlepšuje kariérní růst.
Studenti LSBU také dosáhli hodnoty dvanáctého nejvyššího nástupního platu ze všech universit v UK. (podle Sunday Times University Guide 2011).

Přednosti studia MPA na VŠFS:

  • Silný partner v ČR a UK
  • Britský diplom v Čechách
  • Studium po dobu 20ti měsíců (jeden víkend za měsíc)
  • Důraz je kladen na praktické projekty a výstupy
  • Zkušení a velice významní lektoři
  • Vysoká flexibilita studia a péče o zákazníka.

Kurzy jsou totožné s kurzy vyučovanými na LSBU v Londýně v průběhu programu MPA. Veškeré hodnocení je prováděno LSBU lektory.