KONTAKTY

Vedoucí CESTA
prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc.
210 088 859  
725 505 779
jaroslav.vostatek@vsfs.cz
Číslo dveří: 226

 

Členové a spolupracovníci CESTA (v abecedním pořadí):
Jméno E-mail
Ing. Martin Holub, Ph.D. martin.holub@vupsv.cz
Ing. Zlatuše Komárková, Ph.D.        zlatuse.komarkova@cnb.cz     
Ing. Václav Křivohlávek, CSc. krivohlavek@mail.vsfs.cz
Ing. Jan Mertl, Ph.D. 17746@mail.vsfs.cz
doc. Ing. Ladislav Průša, CSc. ladislav.prusa@vupsv.cz
Bc. Milan Šlapák, MBA milan.slapak@vupsv.cz