Aktivity

V akademickém roce 2014/2015 se CESTA zaměřuje především na výzkumný projekt Review českého penzijního systému, což je dáno především předchozími výsledky vědecké práce na tomto úseku, mezi něž patří i projekt „Financování penzijních systémů“, zpracovaný pro Výzkumný ústav práce a sociálních věcí a také tím, že vedoucí CESTA prof. Vostatek je stálým členem Odborné komise pro důchodovou reformu (s hlasovacím právem). Vedle toho se CESTA podílí i na zpracování dvou projektů GA ČR z oblasti bankovnictví a svrchovaného rizika.

O výsledcích výzkumné činnosti CESTA aktuálně informujeme i formou veřejně přístupných workshopů; v tomto akademickém roce se jednalo o dvě témata: Cesty racionalizace doplňkového penzijního spoření (leden 2015) a Děti a penze (červen 2015).

Novinkou je vydávání working papers, jejich účelem je umožnit seznámení odborné veřejnosti s vybranými výsledky výzkumu v českém jazyce – také vzhledem k tomu, že příspěvky na mezinárodních konferencích jsou publikovány obvykle se zpožděním a navíc pouze v angličtině. V roce 2015 jsme vydali 3 working papers:

  1. Sociální modely financování dlouhodobé péče (J. Vostatek), představující českou verzi příspěvků na mezinárodních konferencích ve druhé polovině roku 2014, vycházejících z projektu Financování a nákladovost sociálních služeb, zpracovaného pro Asociaci poskytovatelů sociálních služeb ČR, o. s.
  2. Sociální a správní modely důchodového pojištění a spoření (J. Vostatek), představující českou verzi zásadního příspěvku, přijatého k publikaci v časopise ACTA VŠFS,
  3. Návrh důchodové reformy ANO včetně studie Český penzijní systém a návrhy na jeho reformu (J. Vostatek), zpracovaný pro ministra financí ČR.

Working papers CESTA