Organizace akademického roku 2016/2017

 

AKADEMICKÝ ROK

1. 9. 2016 – 31. 8. 2017

 

 

 

 

ZIMNÍ SEMESTR

1. 9. 2016 – 5. 2. 2017

Prezenční studium (výuka 12 týdnů)

3. 10. – 21. 12. 2016

Kombinované studium (víkendová/odpolední výuka)

dle aktuálních termínů

Zkouškové období (5 týdnů)

2. 1. – 4. 2. 2017

Prodloužené zkouškové období

6. 2. – 29. 4. 2017

 

 

LETNÍ SEMESTR

6. 2. – 31. 8. 2017

Prezenční studium (výuka 12 týdnů)

6. 2. – 27. 4. 2017

Kombinované studium (víkendová/odpolední výuka)

dle aktuálních termínů

Zkouškové období (5 týdnů)

2. 5. – 3. 6. 2017

Zkouškové období pro studenty, kteří se přihlásili ke SZZ v červnu, je zkráceno o jeden týden.

Prodloužené zkouškové období

5. 6. – 30. 6. 2017

21. 8. – 31. 8. 2017

Dodatečné zkouškové období

1. 7. – 20. 8. 2017

 

 

Státní závěrečné zkoušky (SZZ)

 

Termín pro studenty s nadstandardní dobou studia

29. 10. – 5. 11. 2016

Řádný termín SZZ z Ekonomie pro BSP (B15) a NMSP (N15)

9. 1. – 4. 2. 2017

Opravný termín SZZ z Ekonomie

29. 5. – 3. 6. 2017

Řádný termín SZZ z oborových předmětů vč. obhajoby ZP pro BSP (B15) a NMSP (N15)

29. 5. – 24. 6. 2017

Opravný termín SZZ a termín SZZ pro studenty s nadstandardní dobou studia

21. 8. – 26. 8. 2017

Státní závěrečné doktorské zkoušky

únor, červen 2017

 

 

Zápis studentů 1. ročníků prezenčního BSP (Estonská) a NMSP (Vltavská) v Praze

1. 9. 2016

Zápis studentů 1. ročníků kombinovaného BSP v Praze (Estonská)

5. 9. 2016

Zápis studentů 1. ročníků kombinovaného NMSP v Praze (Vltavská)

7. 9. - 8. 9. 2016

Zápis studentů 1. ročníků prezenčního BSP a NMSP v Mostě

1. 9. 2016

Zápis studentů 1. ročníků kombinovaného BSP a NMSP v Mostě

14. 9. 2016

Zápis studentů 1. ročníků prezenčního BSP a NMSP v Karlových Varech

1. 9. 2016

Zápis studentů 1. ročníků kombinovaného BSP a NMSP v Karlových Varech

9. 9. 2016

Zápis studentů vyšších ročníků prezenčního BSP (přestupy z VŠKV) v Karl. Varech

1. 9. 2016

Zápis studentů vyšších ročníků prezenčního BSP (přestupy z VŠKV) v Praze

1. 9. 2016

Zápis studentů vyšších ročníků kombinovaného BSP (přestupy z VŠKV) v K. Var.

9. 9. 2016

Zápis studentů vyšších ročníků kombinovaného BSP (přestupy z VŠKV) v Praze

9. 9. 2016

Zápis studentů 1. ročníku DSP

září/říjen 2016

Imatrikulace studentů prezenčního a kombinovaného studia (obory v ČJ)

BSP Praha (Estonská)

1. 9. 2016

Imatrikulace studentů prezenčního a kombinovaného studia (obory v AJ)

BSP Praha (Estonská)

15. 9. 2016

Imatrikulace studentů BSP Most

14. 9. 2016

Imatrikulace studentů BSP Karlovy Vary

16. 9. 2016

Promoce studentů z Mostu (SZZ červen, srpen 2016)

12. 9. 2016

Promoce studentů z Prahy (SZZ červen, srpen 2016)

20. 9. - 23. 9. 2016

Promoce studentů (SZZ listopad 2016 a leden/únor 2017)

březen 2017

 

 

 

 

Doplňující termíny k organizaci akademického roku 2016/2017

 

Zveřejnění rozvrhu pro zimní semestr

26. 9. 2016

Otevření elektronické přihlášky na SZZ v listopadu 2016

5. 9. – 18. 9. 2016

Odevzdání závěrečné práce pro SZZ v listopadu 2016 na oborové katedře

do 30. 9. 2016

Zveřejnění otázek ke SZZ a SZDZ pro kalendářní rok 2017

30. 9. 2016

Zveřejnění konkrétních termínů pro jednotlivé studenty na SZZ v listopadu 2016  

17. 10. 2016

Otevření archivu závěrečných prací pro 3. roč. BSP (B15) a 2. roč. NMSP (N15)

31. 10. 2016

Výběr studijních směrů pro 1. roč. NMSP oborů (N16)

7. 11. – 18. 11. 2016

Začátek a konec sběru předmětové ankety zimního semestru

1. 12. 2016 – 5. 2. 2017

Otevření elektronické přihlášky na SZZ z Ekonomie v lednu/únoru 2017

28. 11. – 11. 12. 2016

Zveřejnění konkrétních časů pro jednotlivé studenty na SZZ v lednu/únoru 2017

5. 1. 2017

Výběr tématu závěrečné práce pro 2. roč. BSP (B16) a 1. roč. NMSP (N16)

1. 12. – 28. 2. 2017

Zveřejnění rozvrhu pro letní semestr

30. 1. 2017

Zveřejnění Organizace akademického roku a studijních plánů pro akademický rok 2017/2018

1. 3. 2017

Povinnost získat zápočet z Bakalářského/Diplomového projektu 1

28. 2. 2017

Otevření elektronické přihlášky na SZZ v červnu 2017

6. 3. – 19. 3. 2017

Výběr volitelných předmětů pro 1. roč. BSP (B17), NMSP (N16) a povinně volitelných předmětů pro 2. roč. BSP (B16) pro akademický rok 2017/2018

20. 3. – 2. 4. 2017

Začátek a konec sběru předmětové ankety letního semestru

1. 4. – 3. 6. 2017

Odevzdání závěrečné práce na oborové katedře na SZZ v červnu 2017

do 14. 4. 2017

Odevzdání zadání závěrečné práce pro 2. roč. BSP (B16) a 1. roč. NMSP (N16) na oborové katedře

do 31. 3. 2017

Zveřejnění konkrétních termínů pro jednotlivé studenty na SZZ v červnu 2017

15. 5. 2017

Zveřejnění katalogu předmětů v IS VŠFS pro akademický rok 2017/2018

31. 5. 2017

Vyzvednutí schváleného zadání závěrečné práce na oborové katedře pro 2. roč. BSP (B16) a 1. roč. NMSP (N16) a povinnost získat zápočet z Bakalářského/Diplomového semináře

do 30. 6. 2017

Otevření elektronické přihlášky na SZZ v srpnu 2017

26. 6. – 9. 7. 2017

Odevzdání závěrečné práce na oborové katedře na SZZ v srpnu 2017

 do 21. 7. 2017

Zveřejnění konkrétních termínů pro jednotlivé studenty na SZZ v srpnu 2017

7. 8. 2017