Podpora výzkumu a vývoje - ukončené

RKO II - Regionální kontaktní organizace Severozápadní Čechy pro rámcové programy výzkumu a vývoje EU 2007-2010

OK 482

EUPRO

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

VŠFS je partnerem Výzkumného ústavu hnědého uhlí. Dalším partnerem je Asistenční centrum, a.s.

Řešitelský tým: Čechák, Vladimír; Netolický, Václav; Tichý, Jaromír; Švec, Josef; Beranová, Kamila

Cílem projektu je posílení vědomí a znalostí o rámcových programech a vytvoření podmínek ke zlepšení integrace subjektů v Severozápadních Čechách


Regionální kontaktní organizace pro rámcové programy výzkumu a vývoje EU – severozápadní Čechy 2003 – 2007

OK 445

EUPRO

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

VŠFS je partnerem Výzkumného ústavu hnědého uhlí. Dalším partnerem je VVV Most.

Řešitelský tým: Čechák, Vladimír; Šenkýřová, Bohuslava; Budinský, Petr; Netolický, Václav; Tichý, Jaromír; Švec, Josef

RKO je aktivita podporovaná MŠMT v rámci programu EUPRO, který je určen na podporu účasti českých subjektů v rámcových programech EU. Cílem projektu je podpora severočeských subjektů s výzkumným a vývojovým potenciálem při přípravě a předkládání vlastních návrhů projektů výzkumu a vývoje zejména do tematických programů a specifických aktivit 6. rámcového programu EU, a také podpora jejich účasti v projektech předkládaných jinými žadateli. Dalšími cíli, které si projekt klade, je rozvoj regionální působnosti Národní informační infrastruktury výzkumu a vývoje pro region Severozápad prostřednictvím regionální kontaktní organizace a podpora integrace severočeských subjektů do sítí výzkumu a vývoje v národním i mezinárodním měřítku. Více informací naleznete na http://www.asistencnicentrum.cz/rko.php