O semináři

Katedra ekonomie a mezinárodních vztahů zve všechny zájemce z řad studentů, absolventů, pedagogů i kolegů z jiných pracovišť na Teoretický seminář ekonomie produktivní spotřeby a sociální investování. Používáme původní název semináře, i když nás téma v něm obsažené přivedlo k dalším otázkám. V současné době se intenzivně zabýváme aplikací teorie her (konkrétně teorie redistribučních systémů) na společenskou realitu.

Jedná se již o 7. ročník tohoto semináře.

Setkání se budou konat pravidelně každou středu od 17.30 (cca 90 minut) v budově VŠFS Estonská 500 učebna bude vždy uvedena na pozvánce. Po setkání následuje neformální posezení.

Těším se na účast všech, kteří na náš seminář pravidelně chodí, i na další zájemce, zejména z řad nových posluchačů naší vysoké školy. Současně prosím absolventy, aby mi poslali mail, zda se jim tato informace dostala a jakou cestou.

Doc. Radim Valenčík, CSc.
katedra ekonomie a mezinárodních vztahů VŠFS

Teoretický seminář vychází zejména z následujících předpokladů:

  • Na dobré vysoké škole je nutné realizovat týmovou vědeckou práci a umožnit, aby si na ni mohli "sáhnout" (tj. zapojit se do ní) všichni zájemci, včetně "nováčků", tj. i studentů prvních ročníků (což - jak ukazují zkušenosti - má pro jejich další studium a odborný vývoj velký význam).
  • Nadstandardní péči si zaslouží všichni, co chtějí zpracováním své bakalářské či diplomové práce přispět k realizaci dlouhodobé koncepce vědeckovýzkumné činnosti vysoké školy.
  • Při realizaci dlouhodobého programu vědeckovýzkumné činnosti je nezbytné otevřít se široké odborné veřejnosti mimo vysokou školu a navázat s ní touto formou spolupráci.
  • Je nutné mít vlastní "odbornou parketu" a pracovat s teoretickými inovacemi vyššího řádu (v daném případě se jedná o koncept ekonomie produktivní spotřeby) a najít vhodnou aplikační oblast, ve které lze dosahovat ekonomicky zhodnotitelné výsledky (v daném případě je to problematika sociálního investování).
  • Trvalou pozornost je nutné věnovat metodologickému vybavení - jak z hlediska jeho vytváření, tak promítnutí do stylu výuky a myšlení studentů, absolventů, pedagogů; jedná se o základ know-how školy, o hlavní směr zvyšování produktivity hlavních činností vysoké školy.
  • Pravidelný teoretický seminář je důležitou a nezastupitelnou součástí celoživotního informačního servisu, na který se mohou napojit absolventi vysoké školy a který by jim měl poskytovat původní poznatky v oboru uplatnění coby jejich konkurenční výhodu na profesních trzích.

Struktura typově odlišných sérií (první, druhý, třetí, čtvrtý, pátý týden) vychází z dosavadních zkušeností, jedná se o optimální mix.

Odkazy

web konference Lidský kapitál - www.vsfs.cz/lidskykapital

časopis Marathon - www.valencik.cz/marathon

občanské sdružení Medián - www.median-os.cz

www.marmat.wbs.cz