section

Pracovní materiály

Sborník z konference o dborné komise k důchodům cz

autor: Radim Valenčík

vloženo: 11.02.2017

PDF sbornik_z_konference_ok_pro_dr_-_30_11_2016.pdf, 1.6 MB

Ekonomický základ odvětví produktivních služeb a zahájení komplexních reforem cz

autor: Radim Valenčík a kol.

vloženo: 13.01.2017

MS Word monografie_2016_pro_www_vsfs.docx, 654 kB

Ke hrám typu TITANIC cz

autor: Jan Mertl

vloženo: 11.03.2016

PDF k_vymezeni_hry_titanic.pdf, 474 kB

Perspektivy a financování odvětví produktivních služeb - 2015 cz

autor: Valenčík, R. a kol.

vloženo: 16.01.2016

MS Word monografie_verze_16_1_-_na_www_1.docx, 2.7 MB

Teorie her jako bojové umění - seriál cz

autor: Radim Valenčík a kol.

vloženo: 25.03.2013

MS Word thbu_24_3_1.docx, 2.7 MB

Ohlédnutí za šesti léty bádání cz

autor: R. Valenčík

vloženo: 29.08.2012

MS Word trs_-_pribeh_29_.docx, 103 kB

BUDINSKÝ Petr, Radim VALENČÍK et al. Game Theory (Redistribution and Contextual Games) as a Tool for Human Behaviour Decoding en

autor: Budinský, P. - Valenčík. R. at al.

vloženo: 24.08.2012

PDF game_theory_budinsky_valencik_2011_1.pdf, 1.9 MB

WP 1.28-06-2012.C: Příčiny problémů boje s korupcí cz

autor: R. Valenčík

vloženo: 28.06.2012

MS Word priciny_problemu_boje_s_1.doc, 206 kB

WP 1.01-06-2012.C: Strašák budoucího vývoje a jak mu čelit cz

autor: R. Valenčík a kol.

vloženo: 01.06.2012

MS Word budouci_vyvoj.docx, 45 kB

WP 1.01-06-2012.C: Jak se vyznat a jak obstát v současné době (minimum) cz

autor: R. Valenčík

vloženo: 01.06.2012

MS Word minimum.docx, 17 kB

WP 2.16-05-2012.C: Přirozený koncept vyjednávání cz

autor: R. Valenčík a kol.

vloženo: 16.05.2012

MS Word prirozeny_koncept_vyjednavani.doc, 708 kB

WP 2.15-05-2012.C: Korupce cz

autor: R. Valenčík

vloženo: 15.05.2012

MS Word korupce_1.doc, 198 kB

Introduction to WP 0.18-03-2011.E: Introductory Comments on the Section ?Working Papers? en

autor: Composite Author

vloženo: 20.03.2011

MS Word introduction_to_wp_0.doc, 23 kB

Úvod k PM 0.18-03-2011.C Úvodní poznámka k rubrice Pracovní materiály cz

autor: Radim Valenčík

vloženo: 18.03.2011

MS Word uvod_k_pm_0.docx, 12 kB

WP 2.18-03-2011.A: Example of the Procedure of Resolution of a Proposed Project of Czech Science Foundation ?Modeling and Analysis of a Game of the Type of Tragedy of Social Ownership as a Redistribution System? en

autor: Radim Valenčík et al.

vloženo: 17.03.2011

MS Word wp_2.doc, 50 kB

WP 1.13-03-2011.E: Game Theory ? a Promising Tool for the Value Chain Analysis en

autor: Petr Budinský

vloženo: 13.03.2011

MS Word wp_1.docx, 121 kB

WP 3.18-03-2011.E: Hyper-Corruption Theory (Microeconomic Analysis with the Use of Game Theory) en

autor: Radim Valenčík et al.

vloženo: 10.03.2011

MS Word hyper-corruption.doc, 147 kB

PM 1.10-03-2011.C Teorie redistribučních systémů cz

autor: Petr Budinský, Radim Valenčík a kol.

vloženo: 01.03.2011

Jak číst společenskou realitu a oč tu běží? Publikace prezentuje výsledky řešení projektu GA ČR Teorie redistribučních systémů č. 402/09/0086

PDF teorie_redistribucnich_systemu.pdf, 2.4 MB

PM 0.20-05-2011.C Rozřešené a nerozřešené problémy vyjednávání v teorii redistribučních systémů cz

autor: R. Valenčík et al.

vloženo: 02.02.2011