Nejlepší bakalářské a diplomové práce obhájené v AR 2014/2015

Cenu rektorky VŠFS za nejlepší bakalářskou práci v hodnotě 3.000,- Kč získávají:

FAKULTA EKONOMICKÝCH STUDIÍ

Studijní program Informatika, studijní obor Aplikovaná informatika:

 • Tomáš Pekárek, Mobilní aplikace pro finanční správu, prezenční studium, Praha 2015.

FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ

Studijní program Ekonomika a management, studijní obor Marketingová komunikace:

 • Eliška Hatáková, Možnosti empirického měření fenoménu lidského štěstí v sociálních vědách, prezenční studium, Praha 2015.

Studijní program Sociologie, studijní obor Sociologie:

 • Marcela Spurná, Hodnotová orientace současné české společnosti – problém současné mladé generace, prezenční studium, Praha 2015.

Studijní program Právní specializace, studijní obor Právo v podnikání:

 • Tomáš Votava, Senát Parlamentu České republiky a jeho úloha v českém politickém systému, kombinované studium, Praha 2015.

Cenu rektorky VŠFS za nejlepší diplomovou práci v hodnotě 5.000,- Kč získávají:

FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ

Studijní program Ekonomika a management, studijní obor Marketing Communication & Master of Business Administration:

 • Aleš Drahokoupil, Party for Sale? Political marketing in the Czech Republic in the context of Election to the Chamber of Deputies in 2013, kombinované studium, Praha 2015.

Studijní program Hospodářská politika a správa, studijní obor Veřejná správa:

 • Irena Ahneová, Ex - ante kondicionality pro čerpání fondů EU, kombinované studium, Praha 2015.

FAKULTA EKONOMICKÝCH STUDIÍ

Studijní program Informatika, studijní obor Aplikovaná informatika:

 • Pavel Nedbal, Srovnání sledování jakosti rentgenového obrazu mamografického screeningu s předepsanými normami, kombinované studium, Praha 2015.
 • Tomáš Vendiš, Aplikace programového algoritmu pro nastavení parametrů injektoru při exponenciálně klesající rychlosti podání kontrastní látky u výpočetní tomografie, kombinované studium, Praha 2015.

Studijní program Ekonomika a management, studijní obor Řízení podniku a podnikové finance:

 • Michal Bezvoda, Uplatnění virtuální měny v podniku, prezenční studium, Praha 2015.

Studijní program Hospodářská politika a správa, studijní obor Pojišťovnictví:

 • David Kopečný, Solvency II – quo vadis, kombinované studium, Praha 2015.

Studijní program Hospodářská politika a správa, studijní obor Finance a finanční služby:

 • Lucie Kalmusová, Statistické zkoumání finančních instrumentů NASDAQ OMX, prezenční studium, Praha 2015.