Nejlepší bakalářské a diplomové práce obhájené v AR 2013/2014

Cenu rektorky VŠFS za nejlepší bakalářskou práci v hodnotě 3.000,- Kč získávají:

FAKULTA EKONOMICKÝCH STUDIÍ

Studijní program Ekonomika a management, studijní obor Řízení podniku a podnikové finance:

 • Markéta Bínová, Účetní závěrka dle IFRS a německých účetních standardů, KS, Praha 2014.

Studijní program Hospodářská politika a správa, studijní obor Bankovnictví:

 • Venuše Gurová, Vliv politické strany na alokaci vybraných dotačních titulů v Ústeckém kraji, PS, Praha 2014.

Studijní program Hospodářská politika a správa, studijní obor Pojišťovnictví:

 • Josef Krejbich, Likvidace pojistných událostí z POV, KS, Praha 2014.

Studijní program Informatika, studijní obor Aplikovaná informatika:

 • Pavel Lhoták, Komplexní sada otázek z MS Word pro AUTOPOT, PS, Praha 2014.

FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ

Studijní program Ekonomika a management, studijní obor Marketingová komunikace:

 • Klára Přibylová, Demagogické prvky v marketingové komunikaci politických stran, PS, Praha 2014.

Studijní program Hospodářská politika a správa, studijní obor Veřejná správa:

 • Andrea Urbanová, Přínos podnikání obcí a měst z hlediska trvale udržitelného rozvoje, KS, Kladno 2014.

Studijní program Právní specializace, studijní obor Právo ve veřejné správě:

 • Kateřina Hrubá, Nekalé soutěžní jednání v rámci hospodářské soutěže, PS, Praha 2014.

Cenu rektorky VŠFS za nejlepší diplomovou práci v hodnotě 5.000,- Kč získávají:

FAKULTA EKONOMICKÝCH STUDIÍ

Studijní program Ekonomika a management, studijní obor Řízení podniku a podnikové finance:

 • Eva Němečková, Proces vzdělávání zaměstnanců s důrazem na práci s tzv. talenty, KS, Praha 2014.

Studijní program Hospodářská politika a správa, studijní obor Pojišťovnictví:

 • Jana Korečková, Pojišťovací makléř – současné a očekávané  postavení na pojistném trhu, KS, Praha 2014.

Studijní program Informatika, studijní obor Aplikovaná informatika:

 • Tomáš Valoušek, SW pro vyhodnocení nasazení lidských zdrojů, KS, Praha 2014.

FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ

Studijní program Ekonomika a management, studijní obor Marketingová komunikace:

 • Lukáš Morávek, Předvídatelná iracionalita v lidském chování, KS, Praha 2014.

Studijní program Economics and Management, studijní obor Marketing Communication:

 • Eike Christian Zawallich, Branding – its history and new challenges – Henkel AG & Co. KGaA, as an example of development and new challenges in branding, PS, Praha 2014.

Studijní program Hospodářská politika a správa, studijní obor Veřejná správa:

 • Jana Chalupová, Daňová kontrola a identifikace daňových doměrků, KS, Praha 2014.