Nejlepší bakalářské a diplomové práce obhájené v AR 2012/2013

Cenu rektorky VŠFS za nejlepší bakalářskou práci v hodnotě 3.000,- Kč získávají:

FAKULTA EKONOMICKÝCH STUDIÍ

Studijní program Ekonomika a management, studijní obor Řízení podniku a podnikové finance:

 • David Kögler, Alternativní přístup k tvorbě optimálního portfolia, KS, Praha 2013
 • Tomáš Vávra, Teorie her v podnikové praxi, PS, Praha 2013

Studijní program Hospodářská politika a správa, studijní obor Bankovnictví:

 • Josef Beneš, Aplikace binomického rozdělení v oceňování instrumentů derivátového finančního trhu, KS, Praha 2013

Studijní program Hospodářská politika a správa, studijní obor Veřejné finance:

 • Petr Slavíček, Redistribuční funkce veřejných financí v rámci ČR, PS, Praha 2013

Studijní program Informatika, studijní obor Aplikovaná informatika:

 • Zdeněk Kukla, Řízení vzdálených aplikací v doméně MS Windows, KS, Praha 2013

FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ

Studijní program Ekonomika a management, studijní obor Marketingová komunikace:

 • Iveta Kalousová, Přínos implementace CRM zákazníkům i společnosti CET 21, spol. s r.o., KS, Praha 2013
 • Ekaterina Kabanova, Ladislav Sutnar a jeho reklamní tvorba, PS, Praha 2013

Studijní program Hospodářská politika a správa, studijní obor Veřejná správa:

 • Irena Ahneová, Partnerství obcí, měst a regionů v lokálním a regionálním rozvoji, KS, Praha 2013
 • Milan Václavek, Poměrný volební systém do dolních komor parlamentů ČR, Slovenska a Polska po roce 1989, KS, Praha 2013

Cenu rektorky VŠFS za nejlepší diplomovou práci v hodnotě 5.000,- Kč získávají:

FAKULTA EKONOMICKÝCH STUDIÍ

Studijní program Ekonomika a management, studijní obor Řízení podniku a podnikové finance:

 • Antonín Gavenda, Obchodování na komoditních trzích, PS, Praha 2013
 • Martin Vyšata, Analýza výkonnosti strategického plánu organizace, KS, Praha 2013

Studijní program Economics and Management, studijní obor Business Management and Corporate Finance:

 • Liliana Berezkinová, A Cluster Initiative as a Tool for Enhancing Competitiveness, PS, Praha 2013

Studijní program Hospodářská politika a správa, studijní obor Finance a finanční služby:

 • Jana Svobodová, Příčiny vzniku finančních krizí a způsoby jejich řešení v historii a současnosti, KS, Praha 2013

Studijní program Hospodářská politika a správa, studijní obor Pojišťovnictví:

 • Daniel Krupička, Zajištění na českém pojistném trhu, KS, Praha 2013

Studijní program Informatika, studijní obor Aplikovaná informatika:

 • Pavel Doucha, Návrh a implementace SW aplikace pro poskytování informací obchodníkům s el. energií, KS, Praha 2013

FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ

Studijní program Ekonomika a management, studijní obor Marketingová komunikace:

 • Petra Podařilová-Havlíčková, Integrovaná marketingová komunikace – synergický efekt jednotlivých nástrojů, KS, Kladno 2013
 • Jitka Tůmová, Tvorba a vnímání multimediálních prezentací, KS, Praha 2013

Studijní program Hospodářská politika a správa, studijní obor Veřejná správa:

 • Petra Černá, Komparace stran zelených ve Švédském království a ve Spolkové republice Německo, PS, Most 2013
 • Josef Votípka, Aplikace manažerských přístupů v soudobé evropské veřejné správě, KS, Praha 2013