Užitečné odkazy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy MŠMT
Dům zahraniční spolupráce DZS
Česká centra v zahraničí Czech Centres
Fulbrightova komise Fullbright
Erasmus Student Network ESN
European Commission EC
Eurydice - Information Network on Education in Europe Eurydice
Alexander von Humboldt foundation Humboldt fund
Program KAFKA Německo Kafka
Visegradský fond – Polsko, Maďarsko, Slovensko a Česká republika Visegrad fund
GE Foundation GE Found
China Mission China Founds