Dodatek k diplomu (Diploma Supplement)

Vysoká škola finanční a správní vydává všem svým absolventům bezplatně a automaticky dodatek k diplomu. Dodatek je vydáván dvojjazyčně – v anglickém a českém jazyce.

Tento dodatek k diplomu odpovídá modelu vytvořenému Evropskou komisí, Radou Evropy a organizací UNESCO / CEEPES. Účelem dodatku je poskytnout odpovídající množství nezávislých údajů pro zlepšení mezinárodní průhlednosti a spravedlnosti akademického a profesního uznávání kvalifikací (diplomů, titulů, osvědčení atd.). Dodatek je určen pro popis podstaty, obsahu, úrovně a postavení studií, která byla uskutečněna a úspěšně dokončena držitelem kvalifikace, ke které je tento dodatek připojen. Dodatek nemá obsahovat žádná ocenění, prohlášení o rovnocennosti nebo doporučení k uznání. Všech osm částí dodatku musí být vyplněno. Tam, kde informace není poskytnuta, by mělo být uvedeno zdůvodnění.

Dodatek k diplomu obsahuje výpis všech vykonaných zkoušek včetně dosaženého hodnocení, tabulku předmětů absolvovaných během studia s uvedením počtu kreditů a hodnocení dle stupnice ECTS. Zahrnuty jsou též předměty případného zahraničního studia, údaje o závěrečné práci, její obhajobě, státní zkoušce a celkové hodnocení studia. Dodatek obsahuje informaci o národním vysokoškolském vzdělávacím systému v České republice.

Vysoká škola finanční a správní vydává dodatek k diplomu od akademického roku 2005/2006.

 

Certifikát ?DS Label?