loga

Mezioborová síť spolupráce pro policy development v oblasti udržitelného rozvoje

Vysoká škola finanční a správní je jedním z 8 partnerů v projektu Mezioborová síť spolupráce pro policy development v oblasti udržitelného rozvoje, financovaného z Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost, jehož příjemcem je Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy.

Cílem projektu je založení sítě spolupracujících institucí a organizací, propojení s existující sítí podobných institucí v mezinárodním měřítku - tzv. Regionálních center expertizy v oblasti udržitelného rozvoje. VŠFS v projektu zajistí odborné praxe studentů v severočeských podnicích a vyšle 3 akademické pracovníky na zahraniční stáže, poskytne své lektory pro výuku vybraných modulů zaměřených na rozvoj soft skills.

VŠFS se tak společně s etablovanými (prestižními) veřejnými vysokými školami, veřejnými výzkumnými institucemi a neziskovými organizacemi působícími v dané problematice spolupodílí na naplnění cílů a záměrů projektu.

Doba realizace projektu:

Doba udržitelnosti projektu: duben 2019

Na projektu se podílí 8 subjektů:

3 vysoké školy (2 veřejné – Centrum pro otázky životního prostředí UK, Jihočeská univerzita ČB a 1 soukromá - VŠFS), 2 výzkumné instituce (Biologické centrum AV ČR, Ústav systémové biologie a ekologie AV ČR), 1 podnikatelská instituce (Bussiness Leaders Forum), 2 NNO (Zelený kruh, Veronica).