Projekty VŠFS

Když se v roce 2004 otevřela možnost požádat o finanční dotaci na realizaci vzdělávacích projektů z Evropského sociálního rozvoje, patřila Vysoká škola finanční a správní k prvním institucím, které tuto nabídku využily.

V prvním programovém období Evropské unie, do kterého byla Česká republika zařazena již jako členská země v letech 2004 - 2006, VŠFS realizovala několik unikátních vzdělávacích programů. Jednalo se například o projekt s názvem Univerzita půl třetího věku, který byl zaměřen na rozvoj nových gramotností starších osob žijících na Mostecku. Projekt sklidil nejen uznání absolventů vzdělávacích kurzů, ale i vedení Úřadu práce v Mostě.

Druhý projekt byl zaměřen na starší, aktivní, často vysoce vzdělané a pracovně vytížené osoby, které se nehodlají smířit s pasivní rolí, která je starým lidem přiznávána, a hodlají do období důchodového věku vstoupit jako ti, které ostatní potřebují. Projekt byl nazván Postgraduální kurzy zhodnocení celoživotních zkušeností – předpoklad prodloužení horizontu dobrovolného produktivního uplatnění člověka na profesních trzích, říkalo se mu ale „ARNOLD“. I tento projekt byl neobyčejně úspěšný. Výsledkem je skutečnost, že se absolventi tohoto projektu, kteří o sobě hovoří jako o „arnoldech“, dodnes schází a ke svým schůzkám zvou i lektory, které v projektu poznali.

V programovém období 2004 – 2006 byly na VŠFS realizovány další projekty, jako např. projekt 5+5 pro hodnotnější studium zaměřený na rozvoj bakalářského a magisterského studijního programu v oblasti ekonomie a mezinárodních vztahů v anglickém i českém jazyce či projekt Vytvoření modularizovaného vzdělávacího programu pro interní auditory zaměřený na posílení personálních a odborných kapacit schopných vykonávat činnosti interního auditu.

V rozpočtovém období EU na léta 2007 – 2013 je realizováno několik projektů. Více o realizovaných projektech v záložce „Probíhající projekty/ Ukončené projekty“.