Přípravné kurzy na bakalářské studium

Přípravné kurzy jsou realizovány pro uchazeče o bakalářské studium na Vysoké škole finanční a správní. Cílem kurzů je prověření a doplnění znalostí středoškolské látky stěžejních předmětů na úrovni vstupních požadavků pro studium na naší vysoké škole.

celkem: 5
 

Diagnostika finančního zdraví firem - Novinka

Cena: 2 520 Kč | Lektor:  Ing. Dana Kubíčková, CSc.

Termín: 26.05.2016

Daňová problematika v rámci posouzení finančního zdraví podniku - možnosti identifikace potenciálních rizik - Novinka

Cena: 2 520 Kč | Lektor:  Ing. Radmila Vojtěchovská, Ph.D.

Termín: 06.06.2016

Rétorika s Janem Přeučilem - rekondiční trénink

Cena: 4 125 Kč | Lektor:  Jan Přeučil

Termín: 06.06.2016

Cloudové prostředí

Cena: 975 Kč | Lektor:  Ing. Hana Hoffmannová

Termín: 07.06.2016

Jak zaujmout e-mailem nebo dopisem aneb kultivovaný písemný projev

Cena: 2 213 Kč | Lektor:  Bc. Magdalena Straková

Termín: 21.06.2016

celkem: 5