Czech AM aktuálně

Skupina KRUK zveřejnila výsledky hospodaření za 1. pololetí 2014

Skupina KRUK zabývající se správou pohledávek ve střední Evropě dosáhla v 1. pololetí 2014 čistý zisk 658,7 mil. Kč (102 % výsledku za celý rok 2013), tj. 97 % meziroční nárůst. Provozní zisk dosáhl 846,2 mil. Kč, tj. 69 % meziroční nárůst. Přijaté platby z nakoupených portfolií pohledávek činily 2,4 mld. Kč (67 % inkasovaných plateb vykázaných za celý rok 2013), tj. 50 % meziroční nárůst. Jak uvedl předseda představenstva Skupiny KRUK Piotr Krupa, za výrazný růst zisku skupina vděčí zejména druhému čtvrtletí, kdy se čistý zisk za toto období meziročně zdvojnásobil téměř na 400 mil. korun.

EP Energy snižuje základní kapitál společnosti

EP Energy pokračuje v procesu optimalizace své kapitálové struktury prostřednictvím snížení základního kapitálu bez výplaty plnění v hotovosti. Firma informovala, že základní kapitál firmy má být snížen z 19,57 mld. Kč na 12,84 mld. Kč, a to snížením jmenovité hodnoty všech akcií. V souvislosti se snížením kapitálu se neočekává žádné peněžní plnění vůči akcionářům. Příslušný závazek bude započten proti pohledávkám za CE Energy, Energetickým a průmyslovým holdingem, případně za dalšími společnostmi.

Členové UMSP nesouhlasí se zvýšením minimální mzdy

Členové Unie malých a středních podniků (UMSP) nesouhlasí se zvýšením minimální mzdy o 700 Kč na 9 200 Kč, které 15. září schválila vláda. Shodují se, že povede k dalšímu omezení pracovního trhu a ke zvýšení nákladů zaměstnavatelů, což může být pro mnoho z nich likvidační. Jak uvedl předseda Unie malých a středních podniků David Šeich, důsledky mohou ohrozit nejen podniky, ale i zaměstnance pobírající minimální mzdu.

publikováno: 17.09.2014

Česká informační agentura Česká informační agentura, s.r.o.
Klimentská 52, 110 00, PRAHA 1, Česká republika, Tel: +420 224 800 977
obchod@cianews.cz, www.cianews.cz