Czech AM aktuálně

VIGO Investments koupila českou pobočku pojišťovny Triglav

Společnost VIGO Investments koupila od slovinské pojišťovny Triglav 100 % akcií její české pobočky. Tím reálně vstoupila na český trh. Transakce, která je financována vlastním kapitálem skupiny VIGO a bankovním úvěrem, ještě podléhá schválení Českou národní bankou. Jak uvedl partner VIGO Investments Pavel Řehák, existuje pro pojišťovnu na českém trhu zajímavý potenciál. Vedle P. Řeháka, který byl generálním ředitelem České pojišťovny, jsou dalšími partnery VIGO Investments Martin Frko a Robert Dohnal, kteří působili v McKinsey & Company a Libor Matura, který pracoval mj . v České spořitelně.

PEGAS NONWOVENS schválil prospekt k emisi dluhopisů

Představenstvo PEGAS NONWOVENS schválilo prospekt nezajištěných dluhopisů s pevným úrokovým výnosem v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise do 2,5 mld. Kč. Splatnost emise je stanovena na rok 2018. Společnost o tom informovala s tím, že prospekt bude v následujících dnech předložen ke schválení České národní bance (ČNB). Emisní kurz a úrokový výnos dluhopisů bude teprve stanoven po konzultaci s vedoucím manažerem, Českou spořitelnou. Společnost předpokládá přijetí dluhopisů k obchodování na Regulovaném trhu BCPP v Praze. Výtěžek z emise bude použit na splacení bankovních půjček a nepovede ke zvýšení čistého dluhu firmy.

MF: Rozpočet na rok 2015 počítá s poklesem provozních výdajů

Návrh státního rozpočtu na rok 2015 počítá s poklesem celkových provozních výdajů (bez platů) o 3 mld. Kč. Oproti roku 2013 by měly klesnout o 1,3 mld. Kč. Informovalo o tom ministerstvo financí s tím, že aktuální makroekonomická predikce Ministerstva financí počítá pro rok 2014 s deficitem rozpočtu na úrovni 1,2 %, v roce 2015 s deficitem 1,8 % a v roce 2016 pak 1,7 %.

publikováno: 21.10.2014

Česká informační agentura Česká informační agentura, s.r.o.
Klimentská 52, 110 00, PRAHA 1, Česká republika, Tel: +420 224 800 977
obchod@cianews.cz, www.cianews.cz