section

Joint Degree M (Ing. + MBA)

Co si představit pod programem Joint Degree?

Program Joint Degree „M“ je koncipován pro studenty a uchazeče o magisterské studium na VŠFS, kteří chtějí získat konkurenční výhodu na globalizujícím se trhu práce výbornou znalostí zejména obchodní angličtiny a rozšířením svých vědomostí i dovedností.

Při souběžném studiu navazujícího magisterského oboru na VŠFS a studijního programu MBA na City University of Seattle můžou získat dva tituly současně. Úspěšným absolventům VŠFS udělí titul Ing., uznávaný v celé EU a při splnění povinností studijního programu MBA v angličtině jim City University of Seattle udělí také mezinárodně platný titul MBA.

Komu je studium určeno?

Program Joint Degree „M“ je koncipován pro studenty VŠFS s výbornou znalostí anglického jazyka, kteří usilují o vedoucí pozice v podnikovém managementu. Obsah studia je zaměřen na osvojení dovedností podporujících vysokou flexibilitu, kreativitu, manažerské kompetence při výběru a prosazování navrhovaných řešení a schopnost efektivní komunikace v mezinárodním prostředí a globalizující se společnosti.

Proč studovat Joint Degree M?

  • prostupnost studijních programů VŠFS a CU dává možnost absolvovat část studia MBA v rámci skladby předmětů navazujícího magisterského studia a zároveň garantuje uznání předmětů MBA v souběžném magisterském studiu, tj. předměty shodného obsahu bude student absolvovat pouze jednou buď v českém nebo anglickém jazyce – významná úspora času
  • úspora studijního času souběžným studiem se významně projeví i na ceně studia v části MBA
  • získání statutu studenta a člena akademické obce City University of Seattle s přístupem k informačním zdrojům
  • vlastní profil studia na stránkách City University of Seattle využitelný jako reference
  • možnost zapojit se do programu studentské mobility v celé síti City University of Seattle.

 

CityU VSFS