section

Školné pro akademický rok 2017/2018

Výše školného pro obory vyučované v českém jazyce

55.000,- Kč za jeden rok prezenčního studia

53.000,- Kč za jeden rok kombinovaného studia

Výše školného pro obory vyučované v anglickém jazyce

71.000,- Kč za jeden rok prezenčního studia

Bližší informace podává:

Tereza Langová, 210 088 815, tereza.langova@vsfs.cz
Michaela Salabová, 210 088 815michaela.salabova@vsfs.cz

Studentské úvěry:

Školné na VŠFS lze hradit také formou úvěru naší partnerské banky ČSOB.

Informací o studentských úvěrech získáte na studijním oddělení nebo zde