Nakladatelská a vydavatelská činnost VŠFS

EUPRESS

Nakladatelství EUPRESS

Produkuje od roku 2002 pro vnitřní i vnější knižní trh

Základní vydavatelskou edicí (řadou) nakladatele jsou vzhledem k odbornému a profesionálnímu zázemí vysoké školy odborné knihy. Jejich nakladatelský koncept je prioritně určen mj. pro odbornou prezentaci výsledků výzkumných úkolů a hodnocení výsledků ukončených výzkumných programů a studií. Musí jít o původní autorské (kolektivní) dílo z výzkumných aktivit předních pedagogických a vědeckých osobností ČR, a to i mimo VŠFS. Rukopisy jsou oponovány minimálně jedním externím odborníkem a jedním interním, většinou odborným garantem studijního programu, resp. veřejným posuzováním na kolektivní oponentuře oboru, kam tematicky oblast publikace zasahuje. Taktéž všechny ostatní metodologické a formální atributy této ediční řady splňují požadavky kladené na vědecká a odborná díla. Veškerá produkce nakladatelství je opatřována kódem ISBN, resp. ISMN.

Nakladatelství VŠFS – EUPRESS dále produkuje tyto ediční řady: učebnice, učební texty (skripta), sborníky z konferencí a akademické texty včetně CD-R a DVD produktů. Ediční program publikací k výuce vychází z osnov jednotlivých studijních oborů a předmětů, zahrnuje zejména oblast ekonomie, práva, řízení podniku a podnikové finance, veřejné správy v ČR a v evropských zemích, bankovnictví, pojišťovnictví, marketingové komunikace, matematiky a informatiky. Zároveň se nakladatelství věnuje i zajímavým titulům z jiných vědních oborů. Veškeré edice jsou připravovány nakladatelskými profesionály. Za dobu svého působení EUPRESS vydal na 250 titulů k prodeji i ve formě účelových publikací.

Svoji produkci nakladatelství nabízí v prodejnách VŠFS, prostřednictvím e-shopu i na volném trhu ve vybraných renomovaných knihkupectvích.

KONTAKT – NAKLADATELSTVÍ

Vysoká škola finanční a správní, a.s.

EUPRESS – nakladatelství
Estonská 500, 101 00 Praha 10

REDAKCE

Mgr. Petr Mach, manažer nakladatelství
petr.mach@vsfs.cz
(+420) 210 088 847

PRODEJ A OBJEDNÁVKY PUBLIKACÍ:

Jana Schlangerová
jana.schlangerova@educouniservice.cz
(+420) 210 088 843

 

Knihy a skripta můžete objednávat v našem e-shopu.