Školné

Výše školného pro obory vyučované v českém jazyce

25 500,- Kč za jeden semestr prezenčního studia

25 000,- Kč za jeden semestr kombinovaného studia

Výše školného pro obory vyučované v anglickém jazyce

33 000,-Kč za jeden semestr prezenčního studia

32 000,-Kč za jeden semestr kombinovaného studia
 

V rámci přijímacího pohovoru je uzavírána se studentem smlouva o studiu, která zahrnuje standardní dobu studia. Školné za první semestr se hradí nejpozději do 14 dnů od podpisu smlouvy o studiu a za druhý semestr do 30. 9. 2014 (školné za druhý semestr je možné uhradit na základě schváleného splátkového kalendáře až do 31. 1. 2015 - připočten administrativní poplatek 700,- Kč nebo do 31. 3. 2015 - připočten administrativní poplatek 1000,- Kč). Smlouva o studiu je k nahlédnutí a k dispozici v Informačním centru.

Pro každý akademický rok jsou studentům vystavovány faktury na úhradu školného na základě vyplnění dotazníku s konkretizací plátce školného a dohodnutých termínů a identifikací plateb.

Bližší informace podává:

Veronika Sluková, 210 088 815, veronika.slukova@vsfs.cz
Jana Čížová, 210 088 815, jana.cizova@vsfs.cz