Školné pro akademický rok 2015/2016

Výše školného pro obory vyučované v českém jazyce

51.000,- Kč za jeden rok prezenčního studia

50.000,- Kč za jeden rok kombinovaného studia

Výše školného pro obory vyučované v anglickém jazyce

66.000,- Kč za jeden rok prezenčního studia

64.000,- Kč za jeden rok kombinovaného studia

Bližší informace podává:

Veronika Sluková, 210 088 815, veronika.slukova@vsfs.cz
Jana Čížová, 210 088 815, jana.cizova@vsfs.cz

Studentské úvěry:

Školné na VŠFS lze hradit také formou úvěru naší partnerské banky ČSOB.

Informací o studentských úvěrech získáte na studijním oddělení nebo zde.