section

V zákoně č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v § 42 další povinnosti soukromé vysoké školy, písmeno d) se uvádí: "Soukromá vysoká škola je povinna provádět pravidelně hodnocení činnosti VŠ a zveřejňovat jeho výsledky." Periodicitu, strukturu a obsah této hodnotící zprávy ponechává uvedený zákon na rozhodnutí příslušné soukromé vysoké školy.