section

Vědecká rada

Posláním Vědecké rady je projednávání otázek pedagogické, výzkumné a vývojové i další tvůrčí činnosti VŠFS. Vědecká rada, která zahájila svoji činnost v září 2009 slavnostním předáním jmenovacích dekretů, je složena z významných odborníků z oblasti studijních oborů uskutečňovaných na VŠFS. Nejméně 1/3 členů VR nejsou z akademické obce VŠFS.

Jednací řád vědecké rady

Vědecká rada
Předsedkyně Dr. Bohuslava Šenkýřová
Členové

doc. JUDr. Eduard Bruna, Ph.D.

  doc. RNDr. Petr Budinský, CSc.
  PhDr. Martin Cejp, CSc.
  prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.
  prof. Ing. Jiří Fárek, CSc.
  prof. Dr. Ing. Jan Frait
  prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.
  prof. PhDr. Eduard Gombár, CSc.
  doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA
  prof. Ing. Mojmír Helísek, CSc.
  doc. JUDr. Martin Janků, CSc.
 

doc. Ing. Milan Kašík, CSc.

 

PhDr. Miroslava Kopicová

  Mgr. Jiří Malínek
  prof. JUDr. Karel Marek, CSc.
  doc. JUDr. Pavel Mates, CSc.
  doc. Ing. Stanislava Mildeová, CSc.
  Ing. Jan Mühlfeit
  prof. JUDr. Ing. Viktor Porada, DrSc.
  prof. Ing. Iva Ritschelová, CSc.
  doc. Mgr. Ondřej Roubal, Ph.D.
  doc. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D.
  prof. PhDr. Jiří Straus, DrSc.
  Ing. Jiří Šindelář, Ph.D.
  doc. Radim Valenčík, CSc.