Správní rada a revizor

Název: Vysoká škola finanční a správní, z.ú.

Sídlo: Estonská 500, Praha 10, PSČ: 101 00, Česká republika

Identifikační číslo: 26138077

Právní forma: Ústav

Druh obecně prospěšných služeb:

  • Zajišťování vzdělávací, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti v akreditovaných bakalářských, navazujících magisterských a doktorských studijních programech a oborech
  • Realizace vědecké, vývojové, výzkumné a další tvůrčí činnosti, zejména, nikoliv však výlučně ve vztahu k akreditovaným studijním programům a oborům
  • Přímé společenské a odborné působení šířením poznatků a hodnot ve společnosti
  • Celoživotní vzdělávání
  • Podpora vzdělávací činnosti, zejména, nikoliv však výlučně v rámci Společenství škol tj. školám působícím v tomto uskupení - mateřské, základní, gymnáziu a střední škole
  • Pořádání seminářů, odborných kurzů, konferencí. Udělování stipendií
Správní rada a revizor
 Předseda: Mgr. Emil Šenkýř, Dis.
 Členové: Mgr. Jan Března
  Ing. Bohuslav Šenkýř
 Revizor: Ing. Jan Turek

 

Jménem VŠFS jedná samostatně ředitelka a rektorka společnosti Dr. Bohuslava Šenkýřová. K vytištěnému nebo jinak vyznačenému názvu VŠFS připojí svůj podpis.

 

Zakladatelé: BANKOVNÍ AKADEMIE – Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola, a.s., Czech Coal a.s.