Správní a dozorčí rada

Název: Vysoká škola finanční a správní, o. p. s.

Sídlo: Estonská 500, Praha 10, PSČ: 101 00, Česká republika

Identifikační číslo: 26138077

Právní forma: Obecně prospěšná společnost

Druh obecně prospěšných služeb: zajišťování vzdělávací, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti v akreditovaných bakalářských, navazujících magisterských a doktorských studijních programech.

Správní rada
 Předseda: Mgr. Emil Šenkýř, Dis.
 Členové: Mgr. Jan Března
  Mgr. Martina Linhartová
  Mgr. Jiří Malínek
  Ing. Bohuslav Šenkýř
  Ing. Zdeněk Vrožina, MBA    

 

Dozorčí rada
 Předseda: Ing. Jan Turek                 
 Členové: Ing. Radek Levíček    
  Ing. David Korda, MBA

 

Jménem VŠFS jedná navenek ředitelka a rektorka společnosti Dr. Bohuslava Šenkýřová. K vytištěnému nebo jinak vyznačenému názvu VŠFS připojí svůj podpis.

 

Zakladatelé: BANKOVNÍ AKADEMIE – Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola, a.s., Czech Coal a.s.