Praha Vltavská

 
                

Adresa:

Vysoká škola finanční a správní, o. p. s.

Vltavská 12

150 00  Praha 5

IČ:

26138077

ID datové schránky:   9evpevb

Telefon: 

(+420) 210 088 860

E-mail: praha@vsfs.cz  
Mapa: on-line mapka

Kontakty

STUDIJNÍ ODDĚLENÍ PRO MAGISTERSKÉ STUDIUM

vedoucí týmu                          

Renata Černá
210 088 870
renata.cerna@vsfs.cz

 

Bc. Monika Kofroňová
210 088 869
monika.kofronova@vsfs.cz

 

Bc. Kateřina Vaňkátová
210 088 872
katerina.vankatova@vsfs.cz

 

Bc. Jana Zimrmanová
210 088 871
jana.zimrmanova@vsfs.cz

CENTRUM KNIHOVNICKÝCH SLUŽEB
 vedoucí Centra knihovnických služeb PhDr. Jan Emmer
724 716 489
jan.emmer@vsfs.cz

Centrum knihovnických služeb