Praha Vltavská

Adresa:

Vysoká škola finanční a správní, o. p. s.

Vltavská 12

150 00  Praha 5

IČ:

26138077

ID datové schránky:

9evpevb

Telefon: 

(+420) 210 088 860

E-mail:

praha@vsfs.cz 

 

STUDIJNÍ ODDĚLENÍ PRO MAGISTERSKÉ STUDIUM

vedoucí týmu 

Mgr. Hana Šenkýřová
210 088 869
hana.senkyrova@mail.vsfs.cz

 

Bc. Monika Kofroňová
210 088 869
monika.kofronova@vsfs.cz

 

Ing. Kateřina Vaňkátová
210 088 872
katerina.vankatova@vsfs.cz

 

Ing. Jana Zimrmanová
210 088 872
jana.zimrmanova@vsfs.cz

CENTRUM KNIHOVNICKÝCH SLUŽEB
 vedoucí centra

PhDr. Jan Emmer

724 716 489

jan.emmer@vsfs.cz

Centrum knihovnických služeb