section

Vydávaná periodika

ACTA...

vědecký časopis
ACTA VŠFS

Economic Studies and Analyses /
Ekonomické studie a analýzy

Xadonia...

časopis Xadonia pro externí komunikaci

Šortky VŠFS...

zpravodaj Šortky VŠFS pro interní komunikaci