Poslání, sdílené hodnoty a vize

Vysoké školy finanční a správní, a.s.

Motto:

„Staneme se vaším celoživotním partnerem ve vzdělávání a nepostradatelným průvodcem 21. stoletím k profesionálnímu úspěchu“

POSLÁNÍ VŠFS

„Posláním Vysoké školy finanční a správní je stát se přední respektovanou a vyhledávanou vzdělávací a vědecko-výzkumnou institucí, která vytváří svým absolventům předpoklady pro jejich trvalý kariérní růst i plnohodnotný rozvoj osobnosti. Jejím ukončením získají konkurenční výhodu a budou se úspěšně prosazovat na trhu práce po celou dobu svého produktivního života.“

SDÍLENÉ HODNOTY

  • Vysoká úroveň a kvalita vzdělávání a vědeckovýzkumné činnosti.
  • Důvěryhodnost, profesionalita a odbornost.
  • Svoboda názorů a jejich prezentace.
  • Dynamika a flexibilita reagující na vývoj sociálně ekonomického prostředí.
  • Vstřícné, partnerské a přátelské vztahy.
  • Trvalé vazby studentů a absolventů ke škole.
  • Respekt, loajalita a odpovědnost vůči studentům i škole.
  • Kooperace, sdílení informací.

VIZE

  • Vybudovat a rozvíjet plnohodnotné vysokoškolské pracoviště univerzitního typu.
  • V odborném zaměření se přednostně koncentrovat na podnikatelský management, marketingovou komunikaci, finanční služby, oblast veřejné správy a aplikovaného práva.
  • Zapojit se do studijních a pedagogických aktivit evropského vzdělávacího prostoru.
  • Soustředit se na inovaci a aktualizaci studijní nabídky, rozvoj vysoké kvality a úrovně zabezpečování vzdělávacího procesu a souvisejících služeb.
  • Průběžně inovovat a dále rozšiřovat portfolio neakreditovaných vzdělávacích produktů.
  • Nabízet speciální vzdělávací programy mezioborového charakteru pro absolventy jiných vysokých škol.
  • V systému celoživotního učení zabezpečovat nové programy odpovídající aktuální poptávce.
  • Ve vědecko-výzkumné práci zvýšit podíl základního výzkumu financovaného z vnějších zdrojů (GAČR, 7 RP, operační programy) a zapojení do mezinárodních projektů.
  • Ve spolupráci s partnery průběžně zvyšovat manažerskou přitažlivost programů MBA.
  • Poskytovat další služby studentům v mimoškolní činnosti, vytvořit síť absolventů a program podpory nadaných studentů.
  • Rozvinout vlastní plnohodnotnou nakladatelskou a vydavatelskou činnost pro vnitřní i vnější trh.
  • V řízení školy uplatňovat moderní metody odpovídající nejlepší praxi.
  • Vysokou úrovní materiálního a technického vybavení školy vytvářet účinnou podporu pro všechny oblasti její činnosti.


Zvětšit mapu