Poslání, sdílené hodnoty a vize

Vysoké školy finanční a správní, a.s.

Motto:

„Staneme se vaším celoživotním partnerem ve vzdělávání a nepostradatelným průvodcem 21. stoletím k profesionálnímu úspěchu“

POSLÁNÍ VŠFS

„Posláním Vysoké školy finanční a správní je stát se přední respektovanou a vyhledávanou vzdělávací a vědecko-výzkumnou institucí, která vytváří svým absolventům předpoklady pro jejich trvalý kariérní růst i plnohodnotný rozvoj osobnosti. Jejím ukončením získají konkurenční výhodu a budou se úspěšně prosazovat na trhu práce po celou dobu svého produktivního života.“

SDÍLENÉ HODNOTY

 • Vysoká úroveň a kvalita vzdělávání a vědeckovýzkumné činnosti.
 • Důvěryhodnost, profesionalita a odbornost.
 • Svoboda názorů a jejich prezentace.
 • Dynamika a flexibilita reagující na vývoj sociálně ekonomického prostředí.
 • Vstřícné, partnerské a přátelské vztahy.
 • Trvalé vazby studentů a absolventů ke škole.
 • Respekt, loajalita a odpovědnost vůči studentům i škole.
 • Kooperace, sdílení informací.

VIZE

 • Vybudovat a rozvíjet plnohodnotné vysokoškolské pracoviště univerzitního typu.
 • V odborném zaměření se přednostně koncentrovat na podnikatelský management, marketingovou komunikaci, finanční služby, oblast veřejné správy a aplikovaného práva.
 • Zapojit se do studijních a pedagogických aktivit evropského vzdělávacího prostoru.
 • Soustředit se na inovaci a aktualizaci studijní nabídky, rozvoj vysoké kvality a úrovně zabezpečování vzdělávacího procesu a souvisejících služeb.
 • Průběžně inovovat a dále rozšiřovat portfolio neakreditovaných vzdělávacích produktů.
 • Nabízet speciální vzdělávací programy mezioborového charakteru pro absolventy jiných vysokých škol.
 • V systému celoživotního učení zabezpečovat nové programy odpovídající aktuální poptávce.
 • Ve vědecko-výzkumné práci zvýšit podíl základního výzkumu financovaného z vnějších zdrojů (GAČR, 7 RP, operační programy) a zapojení do mezinárodních projektů.
 • Ve spolupráci s partnery průběžně zvyšovat manažerskou přitažlivost programů MBA.
 • Poskytovat další služby studentům v mimoškolní činnosti, vytvořit síť absolventů a program podpory nadaných studentů.
 • Rozvinout vlastní plnohodnotnou nakladatelskou a vydavatelskou činnost pro vnitřní i vnější trh.
 • V řízení školy uplatňovat moderní metody odpovídající nejlepší praxi.
 • Vysokou úrovní materiálního a technického vybavení školy vytvářet účinnou podporu pro všechny oblasti její činnosti.


Zvětšit mapu